تعدادی از مردم محله یوسف آباد تهرانی در شب چهارشنبه سوری, مراسم قاشق زنی را زنده کردند!

مراسم قاشق زنی در چهارشنبه سوری

در مراسم قاشق زنی شب چهارشنبه سوری، دختران و پسران جوان چادری بر سر خود می‌کشند و به در خانه دوستان و همسایگان خود می‌روند.

صاحبخانه از صدای قاشق‌هایی که به کاسه‌ها می‌خورد به در خانه آمده و در کاسه‌های آنان آجیل، شیرینی، شکلات، نقل و پول می‌ریزد.

شال‌اندازی یکی دیگر از رسوم چهارشنبه‌سوری است.

جوانان چندین دستمال و شال را به یکدیگر گره زده، از آن طنابی رنگین و بلند درست می‌کنند. صاحبخانه به محض مشاهده طناب رنگین، آنچه قبلاً آماده کرده، در گوشه شال ریخته و گره‌ای بر آن زده و صاحب شال را آگاه می‌کند که هدیه سوری آماده‌است.

آنگاه شال‌انداز شال را بالا می‌کشد و هدایایش را از داخل گره جمع می‌کند.


مراسم قاشق زنی شب چهارشنبه سوری 1
مراسم قاشق زنی شب چهارشنبه سوری 1

مراسم قاشق زنی شب چهارشنبه سوری 2
مراسم قاشق زنی شب چهارشنبه سوری 2

مراسم قاشق زنی شب چهارشنبه سوری 3
مراسم قاشق زنی شب چهارشنبه سوری 3

مراسم قاشق زنی شب چهارشنبه سوری 4
ghashpgh zani2.jpgگردآوری:گروه سرگرمی سیمرغ
seemorgh.com/entertainment
منبع: isna.ir


 
 

پربیننده های این بخش

 
X