عکس روز نشنال جئوگرافیک: تلاش بچه لاک پشت ها برای رسیدن به دریا
عکسی از تلاش بچه لاک پشت ها برای رسیدن به دریا و نجات دادن جان خود به عنوان عکس روز نشنال جئوگرافیک منتشر شد.

عکس روز نشنال جئوگرافیک؛ بچه لاک‌ پشت‌ها

هر سال، میلیون ها بچه لاک پشت از سواحل Rushikulya هند به دریا می‌روند.

براساس تخمین کارشناسان از هر هزار بچه لاکپشت تنها یکی قبل از اینکه توسط شکارچی کشته شود، خود را به آب می‌اندازد.


تلاش بچه لاک پشت ها برای رسیدن به دریا

تلاش بچه لاک پشت ها برای رسیدن به دریاگردآوری:گروه سرگرمی سیمرغ
seemorgh.com/entertainment
منبع: batarinha.ir