عکس روز نشنال جئوگرافیک: نوشیدن با احتیاط آب توسط آهوی افریقایی
شنال جئوگرافیک عکسی از یک آهوی افریقایی درحال نوشیدن آب را منتشر کرده است

ایمپالا درحال نوشیدن آب

عکس نشنال جئوگرافیک یک ایمپالا (آهوی افریقایی) را نشان می دهد که در برکه‌ای نزدیک فرانسیستوون در کشور بوتسوانا در حال نوشیدن آب است.


ایمپالا نوعی آهوی افریقایی می باشد

ایمپالا نوعی آهوی افریقایی می باشدگردآوری:گروه سرگرمی سیمرغ
seemorgh.com/entertainment
منبع: tabnakbato.ir