عکس روز نشنال جئوگرافیک؛ جزیره آتشین
فوران کوه آتشفشانی کیلاویا عکس روز نشنال جئوگرافیک را به خود اختصاص داده است

فوران کوه آتشفشانی کیلاویا

عکس امروز نشنال جئوگرافیک بخار آب و دود ناشی از گدازه‌های آتشفشان کیلاویا را نشان می دهد که به اقیانوس آرام رسیده و جزیره ای تشکیل داده اند.

کوه آتشفشانی کیلاویا در جزیره هاوایی آمریکا قرار دارد و یکی از فعال‌ترین آتشفشان‌های جهان است که چند ماه قبل فوران کرد.


کوه آتشفشانی کیلاویا در اقیانوس آرام

کوه آتشفشانی کیلاویا در اقیانوس آرامگردآوری:گروه سرگرمی سیمرغ
seemorgh.com/entertainment
منبع: khabaronline.ir