عکس دیدنی سال ۱۳۴۹؛ میدان آزادی در مراحل پایانی ساخت!
عکس جالبی از میدان آزادی در زمانی که در حال ساخت بوده است, منتشر کرد

عکس مراحل ساخت برج آزادی

میدان آزادی در سال ۱۳۴۹ در حال ساخت بوده است و این عکس از آن روزها به یادگار مانده است.


عکس برج آزادی در حال ساخت

عکس برج آزادی در حال ساختگردآوری:گروه سرگرمی سیمرغ
seemorgh.com/entertainment
منبع: khabaronline.ir