"جین" ۵/۴ سال پیش بر اثر ..
 

معجزه  ۵/۴ ساله

لی زونگ کویی" ۶۵ ساله که در سال ۱۹۶۷ با "جین میهوا" ازدواج کرده به مدت ۵/۴ سال، لحظه ای همسرش را ترک نکرد تا اینکه... ماجرا از این قرار بود که "جین" ۵/۴ سال پیش بر اثر زمین خوردن با دوچرخه و ضربه مغزی به کما رفته وبیهوش شد و "لی" وفادار که بازنشسته ارتش چین است تصمیم گرفت از همان روز اول همسرش را به هیچ عنوان ترک نکند. حدود یک سال بعد از این حادثه پزشکان به او گفتند که چون امیدی به بازگشت همسرش نیست کار را یک سره و تمام کنند! ولی "لی" با تمام سماجت خود مانع از این عمل شد و برای اینکه آسیبی در نبود وی به جین وارد نشود تصمیم گرفت حتی لحظه ای همسرش را تنها نگذارد. او از ترس اینکه مبادا در غیابش پزشکان کارهمسرش را تمام کنند حتی حاضر نشد برای مداوای پایش که با آب جوش سوخته بود، همسرش را ترک کند. در نهایت وفاداری "لی زونگ" ۶۵ ساله با به هوش آمدن "جین" و لبخندی که بعد از ۵/۴ سال به روی شوهرش زد، جواب داده شد و در واقع یک معجزه روی داد.