باور می کنید این بازیگر زن همان گلنار کودکی هایمان است! عکس
غزل شاکری بازیگر سریال شهرزاد همان دختری است که در فیلم سینمایی گلنار بازی کرده است!

غزل شاکری بازیگر سریال شهرزاد

مطمئنا بسیاری از شما سریال شهرزاد را دنبال می کنید.

در این سریال زنی شاعره حضور دارد که مصطفی زمانی دلبسته او شده است.

نقش این زن  را غزل شاکری بازی می کند.

 

غزل شاکری یا همان گلنار معروف

غزل شاکری یا همان گلنار معروف

 

غزل شاکری 37 سال سن دارد اما یک نکته جالب درمورد این بازیگر وجود دارد. شاید خیلی ها او را نشناسند اما غزل در سن 10 سالگی در یک فیلم سینمایی معروف بازی کرده بود!

غزل شاکری دختری است که در فیلم سینمایی گلنار نقش گلنار را بازی کرده بود!

فیلم گلنار در سال 1367 ساخته شده و غزل شاکری در آن زمان 10 سال سن داشته است.


تهیه و تدوین:گروه سرگرمی سیمرغ
اختصاصی سیمرغ