حکم قصاص قاتل اينترنتي در ديوان عالي کشور تاييد شد
 
 
گروه حوادث؛ جواني که در پي رابطه اينترنتي با يک دختر، وي را به قتل رسانده بود با تاييد حکم قصاص از سوي ديوان عالي کشور در چند قدمي چوبه دار قرار گرفت. اين جوان 24 ساله که مهدي نام دارد مردادماه سال گذشته دختري 19 ساله به نام الهام را به قتل رساند و پس از محاکمه در شعبه 17 دادگاه کيفري استان اصفهان به قصاص محکوم شد و هم اکنون اين حکم به تاييد قضات شعبه 27 ديوان عالي کشور رسيده است.

روز 25 مردادماه سال گذشته ماموران پليس اصفهان جسد دختري جوان را در پارک ناژوان در حاشيه زاينده رود کشف کردند. اين دختر که حدوداً 20 ساله به نظر مي رسيد هيچ کارت شناسايي همراه نداشت و به همين خاطر بررسي هاي اوليه روي هويت مقتول متمرکز شد و کارآگاهان با بررسي پرونده هاي مربوط به ناپديد شدن دختران جوان طي چند روز گذشته متوجه شدند مشخصات يکي از دختران به نام الهام با جسد مطابقت دارد. الهام دختري 19 ساله بود که به گفته والدينش روز 20 مردادماه خانه خود را ترک کرده و پس از آن ناپديد شده بود. پس از آنکه خانواده الهام به پزشکي قانوني دعوت شدند با رويت جنازه مجهول الهويه اعلام کردند هيچ ترديدي ندارند که مقتول فرزند آنها است. پس از شناسايي جسد کارشناسان پزشکي قانوني نظريه خود را در رابطه با مرگ الهام اعلام و تاکيد کردند دختر 19 ساله بر اثر فشار خارجي بر عناصر حياتي گردن جان باخته است. طبق گواهي پزشکي قانوني الهام جنيني 7 ماهه داشته که در زمان کشف جسد جنين نيز از بين رفته بود. باردار بودن مقتول به سرنخي براي کارآگاهان تبديل شد و آنان ابتدا پزشکي که الهام را تحت مراقبت داشت شناسايي کردند. اين پزشک گفت؛ طبق آنچه من از زندگي اين دختر مي دانم او از مدت ها قبل با پسري جوان ارتباط دوستانه داشت و قرار بود آن دو با يکديگر ازدواج کنند. پليس جنايي در ادامه تحقيقات با بررسي فهرست مکالمات تلفني الهام توانست پسري را که با وي رابطه داشت شناسايي کند. اين جوان 24 ساله پس از بازداشت و انتقال به پليس آگاهي نه تنها ارتکاب قتل را منکر شد بلکه ادعا کرد اصلاً الهام را نمي شناسد.

انکارهاي مهدي براي وي حاصلي در پي نداشت و با ادامه يافتن بازجويي ها از اين جوان او بالاخره در روز 23 شهريورماه سال گذشته به کشتن دختر مورد علاقه اش اعتراف کرد. او گفت؛ من و الهام از طريق اينترنت و در جريان چت کردن با يکديگر آشنا شديم و پس از مدتي با هم قرار گذاشتيم در مقابل دانشگاه نجف آباد يکديگر را ملاقات کنيم. از همان نخستين ديدار ارتباط ما شکل جدي تري به خود گرفت و روابط مان گسترده تر شد. مهدي افزود؛ از آنجا که من و الهام به يکديگر علاقه مند شده بوديم، تصميم داشتيم ازدواج کنيم اما پس از گذشت مدتي از آغاز دوستي مان يک اتفاق همه چيز را دگرگون کرد. خرداد ماه بود که الهام به من گفت باردار است و چند ماهي از اين موضوع مي گذرد. ما هر دو نمي دانستيم بايد چه راه چاره يي را انتخاب کنيم و در نهايت براي سقط نزد چند پزشک رفتيم اما هيچ کس حاضر به انجام اين کار نشد. من آبرويم را در خطر مي ديدم و ترس و اضطراب وجودم را فرا گرفته بود تا اينکه بالاخره تصميم گرفتم الهام را بکشم. پس از اعترافات اين جوان بازپرس شعبه 5 دادسراي جنايي اصفهان براي وي قرار مجرميت صادر کرد و با تنظيم کيفرخواست از سوي قاضي شعرباف زاده - نماينده دادستان اصفهان - مهدي در شعبه 17 دادگاه کيفري استان پاي ميز محاکمه رفت. متهم که با درخواست قصاص از سوي اولياي دم خود را پاي چوبه دار مي ديد، در جلسه محاکمه گفت؛ شب قبل از قتل من تلفني با الهام صحبت کردم و براي روز بعد با او قرار گذاشتم. هرچند تصميم گرفته بودم الهام را بکشم اما هنوز مردد بودم. بالاخره روز جمعه 20 مردادماه الهام را به محل قرار در چهارراه تختي کشاندم و در آنجا غذا خريديم و به سمت زاينده رود و پارک ناژوان رفتيم و در يکي از باغ هاي اطراف شروع به خوردن غذا کرديم. من منتظر فرصتي مناسب براي اجراي نقشه ام بودم و سعي مي کردم کاملاً عادي رفتار و ظاهرم را حفظ کنم به همين خاطر حتي خودم براي الهام لقمه مي گرفتم تا اينکه بالاخره حين شوخي کردن ناگهان گلويش را با دستانم فشار دادم. پس از آنکه الهام از حال رفت روي صورتش آب پاشيدم ولي او عکس العملي نشان نداد. سپس براي اينکه از مرگ اين دختر مطمئن شوم با شيشه نوشابه ضربه محکمي به سرش زدم و جسد را رها کردم. به گزارش پايگاه اطلاع رساني عبرت پس از محاکمه مهدي، هيات قضات شعبه 17 دادگاه کيفري استان اصفهان به رياست قاضي هاشم رضايي وي را به قصاص محکوم کردند و با تاييد اين حکم از سوي ديوان عالي کشور وي به زودي براي رفتن پاي چوبه دار به سلول انفرادي منتقل خواهد شد
منبع : روزنامه اعتماد