بابک حمیدیان و همسرش مینا ساداتی در مراسم خاکسپاری عباس کیارستمی حضور داشتند و مینا ساداتی بشدت احساساتی شده بود.

بابک حمیدیان و مینا ساداتی در مراسم عباس کیارستمی

در مراسم خاکسپاری عباس کیارستمی هنرمندان زیادی حضور داشتند.

بابک حمیدیان و همسرش مینا ساداتی دو بازیگری بودند که در این مراسم حاضر شده و بشدت احساساتی شده بودند.


مینا ساداتی و همسرش بابک حمیدیان

مینا ساداتی و همسرش بابک حمیدیان

 

در لحظه ای از مراسم مینا ساداتی بشدت گریه می کرد که این موضوع با واکنش بابک حمیدیان روبرو شد.

حمیدیان پس از مشاهده همسرش در این وضعیت او را در آغوش گرفت و سعی در آرام کردن مینا ساداتی داشت.

 

گریه های مینا ساداتی و واکنش بابک حمیدیان

گریه های مینا ساداتی و واکنش بابک حمیدیان

 

احساساتی شدن بابک حمیدیان و مینا ساداتی

احساساتی شدن بابک حمیدیان و مینا ساداتی
تهیه و تدوین:گروه سرگرمی سیمرغ
اختصاصی سیمرغ


 
 
 

پربیننده های این بخش

 
X