مدت زمان زیادی نیست که از قرن بیستم خارج شده ایم ولی این قرن متعلق به من و تمام کسانی هست که دارن این مطلب رو میخونن:

 

مدت زمان زیادی نیست که از قرن بیستم خارج شده ایم ولی این قرن متعلق به من و تمام کسانی هست که دارن این مطلب رو میخونن:

The 1900s


1901 Australia Federates

800Px-14Bis2
1903 Man Flies

Einstein
1905 The Theory of Relativity is Proposed

Chicks-From-Avignon
1907 Picasso Gives Birth to Modern Art

 

The 1910s

Stöwer Titanic
1912 RMS Titanic Sinks

Xinhai Revolution In Shanghai
1912 Republic of China Established

435Px-Tsar Nicholas Ii -1898.Jpg
1917 Bolshevik Revolution - Communist Russia is born

442Px-Ww1 Titlepicture For Wikipedia Article
1914 World War I Begins

 

The 1920s

Prohibition
1920 Prohibition Begins

420Px-King Tut Ankh Amun Golden Mask 01

1922 Tomb of Tutankhamen is Found

John Logie Baird, Apparatus
1925 Television is Invented

On-With-The-Show
1929 On With the Show - first 100% color, 100% sound movie

 

The 1930s

Flipthefrog-Title
1930 The First Full Length Color/Sound Cartoon Appears

Gandhi Studio 1931
1930 Mohandas Gandhi Leads Satyagraha Movement in India

749Px-Old Timer Structural Worker
1931 Empire State Building Opens

Adolfhitler-1
1939 World War II Begins

 

The 1940s

Colossus
1944 Colossus - First Fully Electronic Computer

Fat Man
1945 First Atomic Bomb Built

Trygve Lie Bio Photo
1945 First Secretary General of the Newly Formed United Nations

Trumanstalin
1946 Cold War Begins

 

The 1950s

Image-11
1950 Korean War Begins

481Px-Jamesdwatson
1953 DNA First Accurately Modeled

Rock Around The Clock
1954 Rock Around The Clock takes Rock and Roll International

732Px-Sputnik Asm
1957 Sputnik 1 - First artificial satellite put into geocentric orbit

 

The 1960s

800Px-Spacewar!-Pdp-1-20070512
1962 Spacewar! The First Computer Game is Invented

Content Img.2606.Img
1962 Pope John XXIII Starts the Vatican II Council

Che Guevara
1967 Marxist Revolutionary Che Guevara is Executed in Bolivia

User1204 1144663445
1969 Man walks on the moon

 

The 1970s

Potlatch Gas
1973 Embargoes from the OPEC nations cause an oil Crisis in nations supporting Israel

Rainbowflagcastrosf2005
1973 American Psychiatric Association removed homosexuality from its list of psychiatric disorders

503Px-Thatcher-Loc
1979 Dame Margaret Thatcher Becomes the First Female UK Prime Minister

456Px-Khomeini Portrait
1979 Khomeini Takes Power in Iran

 

The 1980s

John Lennon Biography
John Lennon is Shot

511Px-Macintosh 128K Transparency
1984 The First Commercially Successful Graphic Interface PC Arrives with the Apple Macintosh
 

Chernobyl Disaster
1986 The Chernobyl Disaster Occurs
رخ دادن حادثه چرنوبيل

 

Internet Map 1024
1988 The Commercial Internet Begins

 


The 1990s

800Px-Usaf F-16A F-15C F-15E Desert Storm Edit2
1990 The Gulf War Begins

1991 Coup Yeltsin-1
1991 The Soviet Union Collapses
فروپاشي اتحاد جماهير شوروي
 

Dolly The Sheep2-Thumb
1996 Dolly The Sheep is Cloned
بچه گوسفند شبيه‌سازي شده
 

International Fireworks 2 B

December 31, 1999 The Second Millennium Since the Birth of Christ Closes

منبع:http://www.rozanehonline.com