تتت

آزاده نامداری و همسرش در اکران خصوصی فیلم نفس در پردیس کوروش حاضر شدند.

آزاده نامداری و همسرش در اکران فیلم نفس در پردیس کوروش

اکران خصوصی فیلم " نفس " به کارگردانی نرگس آبیار در پردیس کوروش برگزار شد.

آزاده نامداری اولین بار پس از بدنیا آمدن دخترش گندم در یک جمع هنری ظاهر شد.

عکس های اختصاصی سیمرغ از آزاده نامداری و همسرش را مشاهده می کنید.

 

آزاده نامداری و همسرش در اکران فیلم نفس

آزاده نامداری و همسرش در اکران فیلم نفس

 

آزاده نامداری و همسرش در اکران فیلم نفس  2

آزاده نامداری و همسرش در اکران فیلم نفس  2

 

آزاده نامداری و همسرش در اکران فیلم نفس  3

آزاده نامداری و همسرش در اکران فیلم نفس  2
تهیه و تدوین: گروه سرگرمی سیمرغ
اختصاصی سیمرغ


 
 
 

پربیننده های این بخش

 
X