ایرینا شایک که مدتی است با بردلی کوپر رابطه عاشقانه برقرار کرده است, اولین فرزند خود را بدنیا آورد.

بردلی کوپر پدر شد

بردلی کوپر و ایرینا شایک  صاحب فرزند شدند.

بردلی کوپر و مدل سرشناس ایرینا شایک تولد اولین فرزند خود را جشن گرفتند.

بردلی کوپر 42 سال و ایرینا شایک 31 سال سن دارند.

آنها از سال 2015 رابطه خود را آغاز کردند و هفته پیش تولد اولین فرزند خود را جشن گرفتند اما در این مدت اجاه انتشار هیچ خبری درباره فرزندشان را نداده اند.

هنوز جنسیت و اسم فرزند این زوج زیبارو اعلام نشده است.


تهیه و ترجمه:گروه سرگرمی سیمرغ
اختصاصی سیمرغ


 
 
 

پربیننده های این بخش

 
X