فرانک مجری شبکه من و تو عکس و نوشته عاشقانه جدیدی را برای رضا روحانی نوشته و آن را منتشر کرده است.

عکس رضا روحانی و فرانک

فرانک مجری شبکه من و تو که رابطه عاشقانه ای را با رضا روحانی آغاز کرده است, با انتشار عکس و متنی صفحه شخصی اش را بروز کرد.

فرانک مجری من و تو نوشت:

*****

کیستی که من
اینگونه به اعتماد
نام خود را
با تو می گویم...

کلید قلبم را
در دستانت می گذارم
نان شادی ام را با تو قسمت می کنم

به کنارت می نشینم
و سربر شانه‌ی تو
اینچنین آرام
به خواب می روم؟

کیستی که من
اینگونه به جد ، در دیار رویاهای خویش با تو درنگ می کنم؟!!

 

رضا روحانی و فرانک

رضا روحانی و فرانکتهیه و تدوین:گروه سرگرمی سیمرغ
اختصاصی سیمرغ

 
 

پربیننده های این بخش

 
X