در دوران قاجاریه رسم عجیبی برای زندانیان قبل از مرگ وجود داشت.

ماجرای عکاسی از زندانیان در سال های دور!

در دوران قاجاریه رسم بر این بود که از مجرمی که قرار بود کشته شود پیش از کشته شدن عکس بردارند.
رئیس خارجی اداره نظمیه تهران در خاطرات خود در سال ۱۹۱۲ میلادی/ ۱۳۳۰ق می نویسد: «وقتی که مترجم، به درخواست من، به زندانیانی که آزاد نشده بودند توضیح داد که فـردا از آنان عکسبرداری خواهد شد، بی نهایت ترسیدند و رنگ و روی آنها پرید.


حتی یکـی از آنها نقش بر زمین شد. من علت ترس آنان را پرسیدم و او توضیح داد: زنـدانیان تصـور می کنند که فردا به دار آویخته خواهند شد.
چون در ایران معمولاً فقط قبل از اعدام زندانی از وی عکسبرداری می کنند.
من از مترجم خواستم به آنها اطمینان دهد که چنین خطری آنان را تهدید نمی کند و مقصود فقط این است که اگر زنـدانی فـرار کـرد، بـا مراجعـه بـه عکس، وی را شناسایی میکنیم.»گردآوری:گروه سرگرمی سیمرغ
seemorgh.com/entertainment
منبع:dustaan.com

 


نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

ارسال
 
X