گیاهخوار شدن پرستو صالحی با توجه به گرانی ها!! عکس
پرستو صالحی بازیگر 40 ساله کشورمان به افزایش قیمت ها اعتراض کرد

اعتراض پرستو صالحی بازیگر سینما به گرانی با روی آوردن به گیاهخواری

پرستو صالحی بازیگر کشورمان با انتشار به گرانی ها اعتراض کرده است.

این بازیگر 40 ساله تصمیم گرفته است که گیاهخوار شود و با اشاره به همین موضوع, به گرانی ها نیز اشاره کرده است.


عکس و متن منتشر شده توسط پرستو صالحی

عکس و متن منتشر شده توسط پرستو صالحیگردآوری:گروه سرگرمی سیمرغ
seemorgh.com/entertainment
منبع: tabnakbato.ir