باتوجه به روند گرم شدن زمین, تولید مثل ماهیان مختل شده و بزودی باید با آنها خداحافظی کنیم!

با ماهی ها خداحافظی کنید!

دانشمندان هشدار می دهند با تداوم روند فعلی گرم شدن کره زمین در آینده دیگر ماهی چندانی در دریاها و اقیانوس های جهان وجود نخواهد داشت و انسان باید با این آبزیان خداحافظی کند.

بر اساس همین بررسی ظرف ۳۰۰ سال آینده و با گرم شدن جهان و به خصوص ذوب شدن یخ های قطب جنوب، حداقل ۲۰ درصد از میزان جمعیت انواع ماهیان موجود در آب های اقیانوس اطلس جنوبی کاسته خواهد شد.

پژوهشگران دانشگاه کالیفرنیا با استفاده از نرم افزارهای شبیه ساز تلاش کرده اند تا تاثیر گرمایش کره زمین بر زندگی و حیات آبزیان را بررسی کنند تا مشخص شود نتیجه این تحول در قرن های آینده چه خواهد بود. در اولین گام تغییرات ناشی از این پدیده طی ۳۰۰ سال آینده بررسی شده است.

بر همین اساس گرم شدن کره زمین تولیدمثل ماهیان را مختل کرده و حیات ۲۴ درصد از گونه های آبزی که اولین حلقه از زنجیره غذایی ماهیان محسوب می شود را به خطر انداخته و در نهایت آنها را از بین می برد. دیگر تاثیر مخرب این وضعیت کاهش ۴۱ درصدی ذخیره ذرات کربن در عمق دریاهاست.

با کاهش ذخایر غذایی ماهی ها و برهم خوردن اکوسیستم اقیانوس ها آنها چیز زیادی برای خوردن نخواهند داشت و به تدریج از بین خواهند رفت. میزان کاهش ماهی ها در اقیانوس ها و دریاهای مختلف با یکدیگر متفاوت بوده و به عنوان مثال رقم آن در اقیانوس اطلس شمالی تا سال ۲۳۰۰ به رقم نگران کننده ۶۰ درصد می رسد.

ماهیگیری و فروش انواع ماهی منبع تامین درآمد و زندگی ۱۰ تا ۱۲ درصد از کل مردم جهان بوده و تقریبا ۱۷ درصد از مردم جهان از ماهی به عنوان منبع اصلی تامین پروتئین خود استفاده می کنند. لذا کاهش جمعیت ماهی ها می تواند پیامدهای خطرناک اقتصادی و سیاسی نیز در بسیاری از کشورهای جهان داشته باشد.گردآوری:گروه سرگرمی سیمرغ
seemorgh.com/entertainment
منبع: mehrnews.com


 
 

پربیننده های این بخش

 
X