کدام فامیلی ها در ایران بیشتر از همه تکرار شده اند؟
قصد داریم به بیان نام های خانوادگی بپردازیم که در ایران بیشترین فراوانی را دارند

پرتکرارترین نام‌های خانوادگی در کشور کدامند؟

شاید برای شما جالب باشد که بدانید در ایران, کدام فامیلی ها بیشتر تکرار و فراوانی را دارند.

نام‌های خانوادگی محمدی، حسینی، احمدی، رضائی،مرادی، حیدری، کریمی،موسوی، جعفری و قاسمی دارای بیشترین فراوانی در کشور هستند.گردآوری:گروه سرگرمی سیمرغ
seemorgh.com/entertainment
منبع: isna.ir