تصویری از سوء تغذیه یک خرس قطبی به عنوان یکی از تکان دهنده ترین عکس های سال 2015 انتخاب شد.

سوء تغذیه خرس های قطبی

با پایان یافتن سال 2015 یکی از تکان دهنده ترین عکس های این سال انتخاب شد.

در تصویر منتشر شده یک خرس قطبی ماده دیده می شود.

گفته می شود بخاطر آب شدن یخ های قطبی و کم شدن منابع غذایی برای خرس های قطبی آنها دچار سوء تغذیه شده اند.

 

سوء تغذیه خرس قطبی ماده

سوء تغذیه خرس قطبی مادهتهیه و تدوین:گروه سرگرمی سیمرغ
اختصاصی سیمرغ


 


نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

ارسال

پربیننده های این بخش

 
X