ترساندن خانم گزارشگر در حال گزارش زنده توسط پسر غریبه! عکس
حمله عجیب یک پسر نوجوان به خانم گزارشگر در یک گزارش زنده, سوژه رسانه ها شده و پلیس به دنبال این پسر مزاحم می باشد.

حمله به زن گزارشگر

یک پسر نوجوان این روزها در امریکا سوژه رسانه ها شده است.

مری بث Mary Beth خبرنگار یکی از شبکه های امریکایی درحال گزارش کردن مراسم  درگذشت دیوید بووی David Bowie ستاره راک بود که یک پسر نوجوان متوجه خانم گزارشگر می شود.

 

خانم گزارشکر در حال گزارش در یک برنامه زنده

خانم گزارشکر در حال گزارش در یک برنامه زنده

 

این پسر آهسته از پشت سر به سمت گزارشکر آمده و او را می ترساند و سپس اقدام به فرار می کند.

 

نزدیک شدن پسر به خانم گزارشگر

نزدیک شدن پسر به خانم گزارشگر

 

حمله ناگهانی پسر

حمله ناگهانی پسر
با شکایت شبکه تلویزیونی از این پسر, پلیس در جستجوی این پسر مزاحم می باشد.

 

فرار پسر پس از حمله کردن به زن گزارشگر

فرار پسر پس از حمله کردن به زن گزارشگرتهیه و تدوین:گروه سرگرمی سیمرغ
اختصاصی سیمرغ