تتت

سرشکن یکی از ابزار شکنجه بوده است که در قرون وسطی مورد استفاده قرار می گرفت.

یکی از ابزار شکنجه در قرون وسطی

سرشکن یک ابزار شکنجه قرون وسطى که عملکرد آن ساده است آنقدر پیچ را سفت میکنند که فک و جمجمه مجرم زیر فشار له شود.

این شکنجه در اسپانیا برای تفتیش عقاید مذهبی مورد استفاده قرار می گرفت.

 

سرشکن ابزار شکنجه در قرون وسطی

سرشکن ابزار شکنجه در قرون وسطی
گردآوری:گروه سرگرمی سیمرغ
seemorgh.com/entertainment
منبع: yjc.ir


 
 
 

پربیننده های این بخش

 
X