تتت

دختر 19 ساله با حجاب کامل اسلامی در مراسم انتخاب دختر شایسته آمریکا حاضر شد.

حضور دختر با حجاب در مراسم انتخاب دختر شایسته

حضور یک دختر با حجاب کامل اسلامی در مراسم انتخاب نماینده ایالت مینه سوتا برای حضور در مراسم دختر شایسته آمریکا, حاشیه ساز شده است.

Halima Aden حلیمه ایدن دختر 19 ساله ایست که در سومالی بدنیا آماده است. این دختر در کودکی به همراه خانواده اش به آمریکا مهاجرت کرده است.


حضور حلیمه ایدن با حجاب اسلامی در مراسم انتخاب دختر شایسته آمریکا 1

حضور حلیمه ایدن با حجاب اسلامی در مراسم انتخاب دختر شایسته آمریکا 1

 

حلیمه همچنان حجاب اسلامی خود را حفظ کرده و با این وجود در مراسم انتخاب نماینده شهر مینه سوتا برای مراسم دختر شایسته آمریکا شرکت کرده است.

 

حضور حلیمه ایدن با حجاب اسلامی در مراسم انتخاب دختر شایسته آمریکا 2

حضور حلیمه ایدن با حجاب اسلامی در مراسم انتخاب دختر شایسته آمریکا 2

 

این دختر 19 ساله می گوید که حجاب باعث محدودیت وی نشده و در تلاش است با رفتار خود,  طرز تفکر مردم درباره مسلمان ها را تغییر دهد.


تهیه و ترجمه: گروه سرگرمی سیمرغ
اختصاصی سیمرغ


 
 
 

پربیننده های این بخش

 
X