تتت

یک مهماندار زن بخاطر خوردن غذای مسافران هواپیمان از کار اخراج شد!

اخراج مهماندار زن

 یک مهماندار هواپیما به غذایی که برای کارکنان تهیه شده بود حساسیت داشت و ناگزیر یک ساندویچ را که برای فروش به مسافران در نظر گرفته شده بود، خورد. شرکت هوایی هم به همین بهانه وی را اخراج کرد!

شانون گلیسون مهماندار شرکت هوایی ایزی جت به بهانه اینکه از غذای مخصوص کارکنان نخورده بود ، از کار اخراج شد. در غذای کارکنان از گردو استفاده شده بود و زن جوان 22 ساله به آن حساسیت داشت.

بنابراین، سر مهماندار به او یک ساندویچ بیکن که برای فروش به مسافران اختصاص داشت ، داد تا گرسنه نماند.


اخراج مهماندار بخاطر خوردن غذای مسافران

اخراج مهماندار بخاطر خوردن غذای مسافران

 

شرکت ایزی جت معتقد بود که شانون گلیسون و سرمهماندار پول این ساندویچ را که برای فروش به مسافران اختصاص داشته ، نپرداخته اند. مهماندار باید تقاضای فاکتور پرداخت می کرد تا ثابت کند پول ساندویچ را که 4.5 پوند بوده پرداخته است. شرکت ایزی جت بدون چون و چرا شانون را از کار اخراج کرد

با این حال، یک دادگاه بریتانیا حکم داد که زن جوان متهم به سرقت نیست زیرا شرکت ایزی جت آمار تعداد غذاهاش را نداشته و نمی تواند ثابت کند که شانون گلیسون این ساندویچ کذایی را خورده است.
به رغم حکم دادگاه ، شرکت ایزی جت دوباره زن مهماندار را به سرکارش باز نگرداند. ظاهرا شانون و این شرکت هوایی به یک توافق دو طرفه در این مورد دست یافته اند.


گردآوری:گروه سرگرمی سیمرغ
seemorgh.com/entertainment
منبع: jamejamonline.ir


 
 
 

پربیننده های این بخش

 
X