عروسی پولدار ها در زمان قاجار چگونه بود؟! عکس
عروسی ها در ایران در زمان قاجار بیش از 7 روز طول می کشید

مراسم عروسی لاکچری در دوره قاجار

در زمان قاجار در خانواده‌های ثروتمند عروسی با جلال و شکوه بسیار برگزار می‌شد و اغلب هفت تا هشت روز طول می‌کشید.

در تمام این مدت هم در خانه داماد و هم در منزل پدر و مادر عروس میهمانی‌ها و سور و سرور‌ها برپا بود.

در خانه‌های ثروتمندان و اعیان معمولاً عروس را با داماد، شب هفتم یا هشتم بعد از عقد دست به دست هم می‌دادند... تا مدتی که این جشن و سرور برپا بود، مرد حق نداشت به سراغ زن خود برود و حتی نمی‌توانست او را ببیند!


مراسم عروسی در زمان قاجار

مراسم عروسی در زمان قاجارگردآوری:گروه سرگرمی سیمرغ
seemorgh.com/entertainment
منبع: fardanews.com