عکس: زایمان سوسک با عمل جراحی توسط پزشکان
دامپزشکان با انجام عمل جراحی به زایمان سوسک کمک کردند

کمک به زایمان سوسک توسط دامپزشکان

گروهی از دامپزشکان عمل جراحی زایمان یک سوسک را در یک کلینیک دامپزشکی در کراسنویارسک روسیه با موفقیت انجام دادند.

این سوسک که از نوع Archimandrita است بیشتر در مناطق جنگلی آمریکایی جنوبی وجود دارد.


بی هوش کردن سوسک
بی هوش کردن سوسک

کمک به زایمان سوسک
کمک به زایمان سوسکگردآوری: گروه سرگرمی سیمرغ
seemorgh.com/entertainment
منبع: fararu.com