دکتر زهره نوبخت فوق تخصص روماتولوژی: بهتر است کوله پشتی کوچک و تا حد امکان سبک باشد تا کودک نیاز به هیچ تغییر شکل ظاهری در ستون فقرات جهت حمل آن نداشته باشد.

ستون فقرات و عواملی که باعث صدمه به آن می شوند

 

ستون فقرات از چند قسمت تشکیل شده است؟

ستون فقرات از سه قسمت تشکیل شده است:

  • 7 مهره در ستون فقرات گردنی

  • ۱۲مهره در ستون فقرات مهره های سینه ای یا توراسیک

  • 5 مهره ستون فقرات ناحیهٔ کمر یا لومبار (lumbar)

 

در فاصله بین مهره‌ها، دیسک قرار گرفته که باعث حرکت آسان مهره‌های استخوانی شده و اجازه می‌دهند که به آسانی روی هم جابجا شوند. مهره‌ها و دیسک‌ها با لیگامان‌ها(رباط ها) و عضلات پوشیده می‌شوند. عضلات علاوه بر محافظت از ستون فقرات، باعث حرکات بهتر مهره‌ها روی هم می‌شوند. همچنین در صورت صدمه دیسک و لیگامان، به عضلات فشار وارد شده و این فشار به مهره‌ها نیز انتقال یافته و به مرور زمان باعث تخریب آن‌ها و بیماری‌های ستون فقرات می‌شود.

 

عواملی که به ستون فقرات صدمه وارد می کنند کدامند؟

  • -حمل اجسام سنگین

  • -نشستن نادرست 

  • -راه رفتن نادرست

یکی از عوامل مهم صدمه به ستون فقرات است. فشار وارد شده بر ستون فقرات به مرور باعث تخریب ساختمان‌های اطراف مهره‌ها و صدمه به مهره‌ها و دیسک شده و همچنین فرد را دچار درد و بیماری‌های مربوط به ستون فقرات می‌کند.

 

صدمه دیدن ستون فقرات در کودکان

در کودکان سنین مدرسه، حمل کوله‌پشتی که اغلب سنگین‌تر از استاندارد معمول است، باعث ایجاد:

  • -انقباض و گرفتگی در عضلات اطراف مهره‌ها

  • -فشار و کشش لیگامان‌های حمایت کننده ستون فقرات 

  • -انتقال این فشار به دیسک و مهره‌ها

می‌شود که می‌تواند به صورت حاد، باعث درد ستون فقرات و به شکل مزمن باعث ایجاد دفرمیتی(دفرمه شدن ستون فقرات) در ستون فقرات و صدمه دایمی شود.

همچنین این فشار به مهره‌ها می‌تواند باعث کم شدن ارتفاع دیسک و تخریب عناصر تشکیل دهنده آن شده و به تدریج باعث پاره شدن دیسک و ایجاد دیسکوپاتی نیز شود. خم شدن بیش از حد کودک به جلو یا خم شدن او به سمت عقب، در هر دو صورت می‌تواند ایجاد صدمات دایمی به ستون فقرات و ایجاد دفرمیتی کند.

 

 

یک کوله پشتی مناسب از نگاه یک فوق تخصص روماتولوژی

  بهتر است کوله پشتی کوچک و تا حد امکان سبک باشد تا کودک نیاز به هیچ تغییر شکل ظاهری در ستون فقرات جهت حمل آن نداشته باشد. از عادات بد دیگر در کودکان و نوجوانان بخصوص در هنگام نوشتن، خم شدن به سمت جلو و به اصطلاح عام قوز کردن است.

 بهترین راهکار آموزش صحیح نشستن در مدرسه و منزل، استفاده از میز تحریر استاندارد در مدارس و منزل است. بهتر است تنها کتاب و دفتر ضروری به منزل آورده شود و سایر کتاب‌ها و دفاتر در مدرسه در کمدی مخصوص نگهداری شوند. نسبت به صدمه‌ای که حمل کوله‌پشتی سنگین در کودک ایجاد خواهد کرد، ایجاد یک کمد در مدرسه بسیار کم هزینه است.


دکتر زهره نوبخت فوق تخصص روماتولوژیگردآوری:گروه سلامت سیمرغ
seemorgh.com/health
منبع:isna.ir 
 

 
X