به طور منظم، مردم غیر کارشناس(پزشک) که CPR را روی قربانیان ایست قلبی بزرگسال انجام می دهند در واقع موفق تر هستند اگر از تنفس دهان به دهان استفاده نکنند.

چطور عملیات احیای قلبی ریوی CPR را انجام دهیم

CPR = Cardiopulmonary resuscitation = احیای قلبی ریوی

 

تنفس دهان به دهان را فراموش کنید. این روش کارشناسی شده روش صحیح انجام این عمل نجات بخش است.

ایست قلبی زمانی رخ می دهد که ضربان قلب به طور غیرمنتظره متوقف می شود، و خون رسانی به مغز و سایر اندامها قطع می شود. اگر حمله قلبی برطرف نشود ظرف چند دقیقه شخص می میرد.

یک مطالعه جدید در مجله انجمن پزشکی آمریکا (JAMA) مشخص کرد، در واقع،  تنها در حدود 10 درصد از کل مردم تجربه زنده ماندن (بعد از حمله قلبی) خارج از یک بیمارستان را بدون آسیب مغزی داشته اند. 

اما کمک های اولیه به موقع می تواند فرشته مرگ را دور نگه دارد. محققان دریافتند هنگامی که قربانیان ناگهانی ایست قلبی اولین CPR را از رهگذران دریافت می کنند، احتمال بیشتری برای زنده ماندنشان با شرایط مطلوب تر وجود دارد.


اما روش اجرای CPR در سال های اخیر تغییر کرده است. دیگر مجبور نیستید مانند گذشته از تنفس دهان به دهان برای مصدومان استفاده کنید.

دکتر وینای نادکارنی Vinay Nadkarni سخنگوی انجمن قلب آمریکا می گوید:"به طور منظم، مردم غیر کارشناس(پزشک) که CPR را روی قربانیان ایست قلبی بزرگسال انجام می دهند در واقع موفق تر هستنداگر از تنفس دهان به دهان استفاده نکنند."

طبق گزارش نشریه  انجمن قلب امریکا AHA،  افرادی که تنها ماساژ قلبی CPR را انجام می دهند ممکن است آن را با سرعت بیشتری آغاز کنند، و همچنین ارائه ماساژ قفسه سینه را با وقفه کمتری انجام دهند.

 

چطور CPR را به روش صحیح انجام دهیم

قبل از انجام هر کاری با اورژانس تماس بگیرید.

 سپس تنها ماساژ قلبی را انجام دهید. کنار فرد زانو  بزنید و آرنج دست را در وسط قفسه سینه مصدوم قرار دهید. و دست دیگر را روی دست اول بگذارید. سپس سریع و محکم فشار دهید. و با گفتن "زنده بمان" پمپاژ را ادامه دهید. گام این آهنگ 100 بار در دقیقه است که برای گردش اکسیژن موجود در خون مصدوم کافی است و مانندعملکرد قلب است.

دکتر نادکارنی می گوید: "احیاء یک تمرین ورزشی است و حتی ورزشکاران نیز پس از 2 دقیقه از انجام آن خسته می شوند."

سعی نکنید که به تنهایی این کار را انجام دهید نگه داشتن سرعت و فشار ثابت ضروری است. به جای آن از فرد کناریتان بخواهید تا رسیدن کمک یا تا زمانیکه شما خستگی در کنید جای شما را بگیرد.


 بیشتر بدانید : CPR چیست؟ چگونه احیای قلبی ریوی انجام دهیم؟


تهیه و ترجمه: گروه سلامت سیمرغ
اخنصاصی سیمرغ 
 

X