در مسافرت چطور از کرونا پیشگیری کنیم؟
 با نزدیک شدن به تعطیلات مسافرت ها افزایش می یابد، اما با وجود شیوع ویروس کرونا لازم است نکاتی را رعایت کنید تا از بروز این بیماری پیشگیری کنید

 پیشگیری از ویروس کرونا در سفر

در حال حاضر همه گیری کرونا ویروس جدید در کشور چین در حال وقوع می باشد. این ویروس می تواند منجر به ایجاد عالیمی نظیر تب، سرفه، تنگی نفس گردد. در موارد کمی نیز می تواند موجب عفونت شدید و حتی مرگ گردد.

این ویروس اولین بار، از حیوانات آلوده ای که در کشور مبدا )چین( خرید و فروش و مصرف می شدند به انسان منتقل شده ولی اکنون اکثر موارد ابتال به وسیله تماس انسان آلوده و مبتال به بیماری با فرد سالم است. این ویروس چگونه منتشر می شود؟ انتقال این ویروس از طریق تماس مستقیم با فردی که دارای عالیم ابتال به آن می باشد )قطرات تنفسی و دست دادن(، امکان پذیر است.

بیشتر بدانید : آیا ماهی قرمز هفت سین ناقل ویروس کروناست؟

اگر از کشور چین آمده اید و دچار علائمی نظیر تب، سرفه، گلودرد یا تنگی نفس شده اید:

  1. در بدو ورود به کشور، به پایگاه مراقبت بهداشتی مرزی مستقر در پایانه مراجعه نمایید. مامورین بهداشتی، شما را راهنمایی خواهند کرد.

  2. تا 14 روز پس از بازگشت سعی کنید در منزل بمانید و چنانچه دچار علائمی از بیماری شدید بالفاصله با تلفنی که در فرودگاه در اختیار شما قرار خواهد گرفت و یا با سامانه 190 تماس بگیرید. همچنین در صورت مراجعه به پزشک، حتما در خصوص سابقه مسافرت خود به چین توضیح دهید.

  3. هنگام عطسه و سرفه با دستمال یا قسمت باالی آستین، دهان و بینی خود را بپوشانید) بلافاصله دستمال را دور انداخته و دست ها را بشویید( و مالقات و رفت و آمدهای خود را محدود کنید.


مسافران خروجی به کشور چین

  1. از تماس با افراد بیمار، بخصوص افرادیکه دارای علائمی از این بیماری هستند خودداری کنید.
  2. از حضور در فروشگاه های بزرگ و محل های فروش حیوانات زنده یا ذبح شده اجتناب نمایید.
  3. دست های خود را به طور مرتب (به ویژه قبل از غذا خوردن، بعد از توالت یا تماس با حیوانات) با آب و صابون یا محلول های ضدعفونی کننده شستشو نمایید.
  4. از تماس با حیوانات، فضوالت یا بقایای آنها خودداری نمایید.


بیشتر بدانید : آیا ویروس کرونا از طریق اشیا هم منتقل می شود؟

بیشتر بدانید : کدام سمت ماسک به بیرون باشد بهتر است؟ سمت رنگی یا سفید؟

بیشتر بدانید : ویروس کرونا،مرگبارترین ویروس قرن


گردآوری: گروه سلامت سیمرغ
seemorgh.com/health
منبع: borna.ir