آیا دویدن همیشه راه حل مناسبی برای لاغر شدن است؟...


چه نوع دویی، برای چه بدنی؟

تأثیرات دویدن بر تناسب اندام بسیار متفاوت است: همه چیز بستگی به این دارد که شما به چه روشی می‌دوید!

برای به دست آوردن عضلاتی ظریف، بلند و باریک، زمان انقباض ماهیچه های پا باید کوتاه باشد و گام ها با ریتمی ثابت برداشته شوند. این نوع دو "هوازی" نامیده می‌شود. ویژگی این دو این است که گام زمان کمی بر زمین فشار می‌آورد و شکل گرد و برجسته دارد.

در عوض، اگر با زمان طولانی انقباض می‌دوید و ریتم تان کند است، با گذشت زمان، ماهیچه های تان افزایش حجم پیدا می‌کنند و بدن تان متراکم تر به نظر می‌رسد. به این نوع دو "زمینی" گفته می‌شود. خصوصیت این نوع دو در این است که گام زمان طولانی تری به زمین فشار می‌آورد و خسته کننده تر است.

چه زمینی و چه کفشی برای دویدن مناسب است؟
اندام دونده با توجه به زمینی که روی آن می‌دود و کفش هایی که از آنها استفاده می‌کند، تغییر می‌یابد. برای تمرین دو هوازی، بهتر است روی یک زمین سفت بدوید، قطعاً نباید روی زمین شنی یا خاکی بدوید. باید دنبال زمین های صاف بگردید و از دویدن روی زمین هایی که پستی بلندی دارند، خودداری کنید.
از سوی دیگر برای دست یافتن به اندامی بلند و باریک، کفش هایی که تخت شان نرم و سست است را کنار بگذارید. بهتر این است که از کفش های مینی مالیستی (مثل کفش های مسابقه) که ته شان ظریف است استفاده کنید، وقتی با این نوع کفش ها می‌دوید انگار پا برهنه هستید.

در نهایت، هنگام دو با خود باری حمل نکنید و از پوشیدن لباس های دست و پاگیر اجتناب ورزید. سبک باشید. بدوید و پرواز کنید، تناسب اندام همراه شما خواهد آمد! 

تهیه و ترجمه : گروه سلامت سیمرغ
www.seemorgh.com/health
اختصاصی سلامت 

مطالب پیشنهادی :
نسخه ورزشی برای کمردرد
موقع آشپزی ورزش کنید!
چگونه شدت ورزش را اندازهگیری کنید
ورزشی که ستاره های هالیوودی برای لاغری انجام می دهند
آیا ورزش برایتان همراه با درد است؟
 
 
 
 
 

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
 
X