حرکات یوگا - تمرین دادن چشم ( Eye Training )
تمرین دادن چشم باعث قوی شدن ماهیچه های چشم می شود .

حرکات یوگا و ارتباط آن با ماهیچه های چشم

ماهیچه‌های چشم نیزمانند هر ماهیچه دیگری برای سالم ماندن نیازمند ورزش هستند، که باعث قوی شدن ماهیچه های چشم، ممانعت از خستگی چشم و بهبود بینایی می‌شود. در بیشتر مواقع ما تنها چشمان خود را از چپ به راست و با کمترین حرکتی می‌چرخانیم مانند وقتی مطالعه می‌کنیم و حتی در هنگامیکه می‌خواهیم جای دیگری را نگاه کنیم سر خود را می‌چرخانیم. این تمرین شامل پنج حرکت می‌باشد. در طول تمرین تنفسهای آرام داشته باشید.

 

 


1-  ابتدا به بالا نگاه کنید، سپس به پایین بنگرید.  
2-  به سمت راست نگاه کرده و سپس نگاه خود را به سمت چپ برگردانید.
3-  به بالاترین نقطه در سمت راست خود بنگرید و سپس به پایین‌ترین نقطه در سمت چپ.
4-  به بالاترین نقطه در سمت چپ خود بنگرید و سپس به پایین ترین نقطه در سمت راست.
5- به بالا نگاه کنید, چشمان خود را در جهت چرخش عقربه‌های ساعت بچرخانید و سپس در جهت عکس عقربه‌های ساعت.
6- چشمان خود را بسته و کف دستتان را بر روی آنها قرار دهید.

 

تهیه و ترجمه:گروه سلامت سیمرغ
اختصاصی سیمرغ