حرکات یوگا - تمرین گردن ( Neck Exercises )
حرکت گردن در یوگا باعث از بین رفتن تنش های گردن شده و ماهیچه ها را سفت می کند.

حرکات یوگا و ارتباط مستقیم با ستون فقرات

 بسیاری از افراد در گردن و شانه های خود تنش دارند که باعث خشک شدن گردن و سردرد می‌شود. تمرینات یوگا می‌تواند این تنشها را کاهش دهد، انعطاف را زیاد کند و ماهیچه‌ها را سفت کند. در اینجا با 5 حرکت آشنا می‌شوید که برای از بین بردن تنشها مفید است. این حرکات را به آرامی‌انجام دهید و برای انجام آنها ستون فقرات خود را مستقیم نگه دارید. گردن خود را شل کنید و شانه هایتان را روبرو قرار دهید. در ابتدا سرخود را به عقب ببرید و سپس جلو بیاورید. حالا گردن خود را مستقیم نگه دارید، آنها را ابتدا کاملاً به سمت راست بچرخانید سپس وسط قرار داده و دوباره آن را به سمت راست بچرخانید. سپس گردن خود را به جلو خم کنید و یک دایره کامل بزنید. این حرکت را در جهت عکس نیز انجام دهید.

 

 


1- سر خود را پایین بیاورید و به حالت اول برگردانید.

 

01.png

گام اول


2- سرخود را به سمت راست خم کنید و سپس به حالت اول بازگردید.

 

گام دوم


3- سرخود را به عقب برده و به حالت اول برگردانید.

 

گام سوم


4- سرخود را به سمت چپ بچرخانید و به حالت اول برگردانید.

 

گام چهارم


5- سرخود را به جلو خم کنید(چانه بر روی قفسه سینه) از سمت راست به چپ و بر عکس آن را حرکت دهید.(این مرحله را مثل مرحله آخر فیلم انجام دهید )

 


تهیه و ترجمه:گروه سلامت سیمرغ
اختصاصی سیمرغ