حرکات یوگا - حرکت شانه ها ( Shoulder Lifts )
حرکت شانه ها در یوگا باعث از بین رفتن تنش های گردن و شانه می شود.

حرکاتی برای صاف شدن ستون فقرات

بسیاری از افراد در گردن و شانه های خود تنش دارند که باعث خشک شدن گردن و سردرد می شود. تمرینات یوگا می‌تواند این تنشها را کاهش دهد، انعطاف را زیاد کند و ماهیچه‌ها را سفت کند. این حرکات را به آرامی انجام دهید. هنگام انجام این حرکات توجه داشته باشید که ستون فقرات شما باید صاف باشد و گردن شما در راحتترین حالت ممکن باشد.

 

 

1-  ابتدا شانه سمت راست خود را بالا آورده و سپس رها کنید.

 

گام اول


2-  شانه سمت چپ خود را بالا آورده و سپس رها سازید.

 

2_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy.jpg

گام دوم


3-  هر دو شانه را همزمان بالا بیاورید و سپس رها کنید.

 

3.png

گام سوم


تهیه و ترجمه :گروه سلامت سیمرغ
اختصاصی سیمرغ