حرکات یوگا - حرکت جنگجو 1 ( Warrior Pose I )
حرکت جنگجو بازوها و پاها را منبسط کرده و نیرو را افزایش می دهد ، توازن و تمرکز را بهبود می بخشد و همچنین درد کمر را کم می کند.

حرکات یوگا برای داشتن ماهیچه هایی قوی

این حرکت پاها، کمر ، شانه ها و بازوها را نیرومند کرده و استقامت را زیاد می کند.قفسه سینه و پشت را بازکرده و نیرو و استقامت را افزایش می دهد.قسمت پایینی پشت آرامش می‌یابد، ماهیچه‌های پا کشیده شده و پاها قوی می شوند.همچنین این حرکت تمرکز را افزایش می دهد.

 

 


1- در وضعیت کوه (تاداسانا) می ایستیم.

 

warrior1-step1.gif

گام اول


2- پاها را دو برابر عرض شانه باز میکنیم.

 

گام دوم


3- پای چپتان را 90 درجه به سمت چپ و موقعیت پای راستان را حدود 45 درجه به چپ بچرخانید.

 

warrior1-step3_copy_copy.gif

گام سوم

 

4- مرکز ثقل خود را به سمت چپ بچرخانید.

 

warrior1-step4.gif

گام چهارم

 

5-زانوی چپ خود را خم کنید. مطمئن شوید که زانوی شما دقیقا بالاتر از پای شما باشد. خم کردن بیش ازحد ممکن است باعث جراحت  زانو شود.

 

warrior1-step5.gif

گام پنجم

 

6-هر دو دست خود را بالا نگهدارید. کف دست ها باید رو به سمت داخل و انگشتان کشیده باشند.

 

warrior1-step6.gif

گام ششم

 

این یک حرکت ایستادن قدرتمند است که می تواند چندین منفعت برای بدن شما از جمله بهبود استقامت و قدرت مخصوصا در پاها و زانوها داشته باشد.  اجازه دهید مربی یوگا شما را در اجرای بهتر ای حرکت کمک کند.


 
محل تاثیر حرکت:

• قوزک پا
• رانها
• کشاله رانپماهیچه های شکمی
• قفسه سینه
• ششها
• شانه ها
• گردن

 

موارد درمانی:

• سیاتیک

 

فواید:

• کشش در قفسه سینه و ششها، شانه ها ، گردن و شکم
• کشاله ران
• نیرو بحشیدن به شانه ها ، بازوها و  ماهیچه های پشت
• نیرو بحشیدن و کشش در رانها و قوزک پا

موارد منع:

• فشار خون بالا
• مشکل قلبی
• کسانیکه در شانه هایشان مشکلی دارند باید شانه های خود را موازی قرار دهند.
• کسانیکه مشکل گردن دارندباید سر خود را در وضعیت طبیعی قرار دهند و به دستهای خود نگاه نکنند.

 


تهیه و ترجمه :گروه سلامت سیمرغ
اختصاصی سیمرغ