حرکات یوگا - حرکت وضعیت صندلی 1 ( Chair Pose I )
در وضعیت صندلی پاها قدرتمند می شوند.

حرکات یوگا و تاثیر آن بر ستون فقرات

انتهای ستون فقراتی صحیح و صاف نتیجه هر وضعیت صحیح می باشد. در وضعیت صندلی انتهای ستون فقرات و پاها نیرومند شده و قفسه سینه و شکم منبسط می شود.

 

 


1. در وضعیت کوه( تاداسانا) می ایستید.

 

chair-pose1-step1.gif

گام اول


2. بازوها را کشیده ، ستون فقرات را به سمت بالا بکشید.

 

گام دوم


3. زانوها را خم کرده و قسمت بالای بدن را در زاویه  45  درجه نگه دارید.

 

chair-pose1-step3.gif

گام سوم


در این وضعیت انتهای ستون فقرات باید صاف و کشیده باشد.اجازه دهید که وزن قسمت بالای بدن در لگن خاصره فرو رفته که در این صورت ماهیچه های پا آرام می شوند و وزن بدن مستقیم به زمین می رود. قفسه سینه به آرامی به سمت شکم می آید. به آرامی نفس می کشیم و بر روی حرکت تمرکز می کنیم.


 
محل تاثیر حرکت:

• رانها


موارد درمانی:

• صاف بودن کف پا


فواید حرکت:

• نیرو بخشیدن به قوزک پا،رانها و ستون فقرات
• کشش در ماحیه شانه ها و قفسه سینه
• تحریک ارگانهای شکمی ، دیافراگم و قلب
• کاهش صاف بودن کف پا


موارد منع حرکت:

• سردرد
• بی خوابی
• فشار خون پایین

 


تهیه و ترجمه:گروه سلامت سیمرغ
اختصاصی سیمرغ