حرکات یوگا - حرکت خم به جلو با پاهای باز ( Wide-legged Forward Bend )
این تمرین کششی برای از بین رفتن خستگی و تنشها در ماهیچه های پشت پا مفید می باشد.

تقویت ماهیچه های کمر و گردن با حرکات یوگا

این تمرین کششی برای از بین بردن سفتی ، خستگی و تنشها در ماهیچه های پشت پا مفید است.و  ماهیچه های کمر و گردن همزمان بطور کامل کشیده شده اند و شما یاد می گیرید که چگونه با دردهای خود برخورد کنید.

 

 

1. در وضعیت تاداسانا(کوه) می ایستیم.

 

1_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy.gif

گام اول


2. پاها را به اندازه 2 برابر عرض شانه ها باز می کنیم و پاشنه های پا را به سمت بیرون می چرخانیم. 

 

2_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy.gif

گام دوم


3. تا جایی که بالا تنه با زمین موازی شود به جلو خم می شویم . دستان خود را زیر شانه ها برده و بر روی زمین قرار می دهیم. باید توجه داشته باشیم که انتهای ستون فقرات صاف باشد.

 

3_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy.gif

گام سوم


4. لگن خود رابه سمت بالا می کشیم به زمین نگاه کرده و گردن خود را می کشیم. اگر توانستید این کار را به راحتی انجام دهید ، پاهای خود را از بیرون گرفته ، به آرامی به آنها فشار آورده و سعی کنید بیشتر خم شوید.

 

4_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy.gif

گام چهارم


برای برگشت از این حالت باید اول کمر خود را بالا آورده و سپس صاف بایستید.
 بخاطر داشته باشید که این حرکت را باید در آرامش انجام دهید و هیچ نیرویی خارج از توان به پاهای خود وارد نکنید. وقتی که به خود فشار وارد کنید بدن شما سفت شده و نفس کشیدن و افکارتان به هم می ریزد و ممکن است به خود آسیب برسانید.


محل تاثیر حرکت:

    ذهن
    کبد
    کلیه
    عضلات عقب ران
    باسن
    کشاله ران
    زانوها
    ستون فقرات

 

موارد درمانی:

    سردرد
    خستگی
    افسردگی جزئی

 

فواید:

    نیرو بخشیدن و کشش در داخل و بیرون پاها و ستون فقرات
    سفت کردن ارگانهای شکمی
    آرامش ذهن
    از بین بردن کمردردهای جزئی

 

موارد منع:

    مشکلات در ناحیه پایینی کمر:بصورت کامل خم نشوید.

 


تهیه و ترجمه :گروه سلامت سیمرغ
اختصاصی سیمرغ