حرکات یوگا - حرکت چرخش باد( Wind Relieving Pose )
حرکت چرخش باد بصورت تخصصی بر روی سیستم گوارش کار می کند. این حرکت به رفع گازهای اضافی معده کمک می نماید.

حرکت چرخش باد و تقویت سیستم گوارش

مطمئناً شما از تاثیری که یوگا بر روی گازهای معده دارد مطلع نیستید.در حرکت چرخش باد ، گازهای اضافی از معده و روده خارج شده و باعث تقویت سیستم گوارشی می شود.همچنین این حرکت باعث کشش در قسمت پایینی بدن می شود.

 


1. بر روی زمین دراز بکشید.

 

گام اول

 


2. زانوی چپ خود را بالا بیاورید.

 

گام دوم


3. بازوهای خود را دور زانوی چپ حلقه کنید.

 

گام سوم


4. سر خود را بالا آورده و سر و زانو را به هم نزدیک سازید.نفس بکشید و به حالت اول برگردید.این حرکت را با پای دیگر نیز تکرار نمایید.

 

4_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy.gif

گام چهارم


بخاطر داشته باشید که در زمان انجام این حرکت مانع از بلند شدن لگن و پای راسن خود شوید و سعی نمایید پای راست را بصورت کشیده بر روی زمین نگه دارید.

 


تهیه و ترجمه :گروه سلامت سیمرغ
اختصاصی سیمرغ