حرکات یوگا - حرکت چمباتمه ( Garland Pose or Squatting )
حرکت چمپاته زانوها را نرم و انعطاف پذیر می کند.

حرکات یوگا و تاثیر آن در انعطاف پذیری بدن

این آسانا زانوها را نرم و انعطاف پذیر می کند و کششی در کمر ، ماهیچه های گردن ایجاد می کند.همچنین باعث آرامش پاها می شود.

 

 
1. بصورت چمباتمه بنشینید.
 
garland-pose-step1.gif
گام اول

2. کمر خود را با کشیدن دستها به جلو و خم کردن سر کشش دهید.سعی کنید در این حالت تعادل خود را بدست آورید باید شما در نواحی لگن و پایین ستون فقرات  و همچنین کمر کشش داشته باشید.اگر در هر یک از این نواحی کششی احساس نکنید, بدین معناست که حرکت را اشتباه انجام داده اید.شما می توانید با بلند کردن پاشنه های خود تعادل خود را حفظ نمایید.
 
garland-pose-step2.gif
گام دوم

3. اگر کمر شما در وضعیت صحیح باشد شما احساس می کنید که می توانید انگشتانتان را از روی زمین بلند کنید. هر قدر زانوها و کمر شما به آرامش بیشتری برسند ، پاشنه هایتان بیشتر و بیشتر به سمت زمین کشیده می شوند.به آرامی نفسهایتان را به قسمتهای سفت و خشک بدن بفرستید و بگذارید که ریلکسیشن کار خود را انجام دهد.
 
garland-pose-step3.gif
گام سوم

سعی کنید قدرت تحرک خود را حفظ کنید.اگر قسمت پایین بدن ، تعادل خود را از دست دهد قفسه سینه و قسمت بالا تنه به سمت پایین کشیده می شود و حالت ریلکسیشن از بین می رود.
 
تهیه و ترجمه : گروه سلامت سیمرغ
اختصاصی سیمرغ