حرکات یوگا - حرکت چرخش ستون فقرات بصورت نیمه (Half Spinal Twist)
حرکت چرخش ستون فقرات بصورت نیمه برای کلیه ها، کبد و غده آدرنالین بسیار مفید می باشد.

ستون فقرات خود را نیرومند کنید

حرکت چرخش ستون فقرات بصورت نیمه جزء حرکات پایه ای است که باعث چرخش ستون فقرات می شود. اکثر حرکات خم شدنی (خم شدن به جلو ویا به عقب)بر روی ستون فقرات تاثیر مثبتی دارد اما برای تاثیری بیشتر چرخش در آنها بسیار ضروری است.این حرکت عصبهای ستون فقرات و رباطها را سفت کرده و سیستم گوارش را تقویت می نماید.ستون فقرات را صاف کنید و شانه هایتان را در یک سطح نگه دارید.نفس بکشید و با هر بازدم کمی بیشتر بچرخید.در ابتدا مانند تصویر به سمت چپ بچرخید و در تکرار حرکت به سمت راست بچرخید.

 

 

1. زانو بزنید و روی پاهایتان بنشینید بصورتی که پاشنه ها ی پایتان رو به بیرون باشد. 

 

گام اول


2. سپس به سمت راست متمایل شوید و روی پای راست بنشینید. 

 

2_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy.gif

گام دوم


3. پای چپ را بلند کرده و سمت راست بگذارید.ستون فقرات را صاف کنید.

 

3_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy.gif

گام سوم


4. دستانتان را بکشید و هم سطح نگه دارید و به سمت چپ بچرخید. 

 

گام چهارم


5. بازوی راست خود را پایین آورده و روی زانوی چپ گذاشته و کف پای چپ را با دست راست بگیرید.دست چپ را روی زمین پشت سر خود بگذارید.همراه با بازدم ، تا آنجا که می توانید به چپ بچرخید . به شانه چپ خود بنگرید.حرکت چرخش ستون فقرات به صورت نیمه، بدن را برای همه حرکات یوگا آماده می کند. توصیه می شود که این حرکت را زیر نظر مربی انجام دهید.

 

5_copy_copy_copy_copy.gif

گام پنجم


 محل تاثیر حرکت:

    قسمت بالای ستون فقرات

 

موارد درمانی:

    درمان سیاتیک

 

فواید:

    تحریک کلیه ها. کبد
    کشش در گردن ، باسن و شانه ها
    انرژی بخشیدن به ستون فقرات
    تحریک سیستم گوارشی
    از بین بردن دردهای قاعدگی، خستگی، سیاتیک و کمردرد
    درمان آسم
    در کتابهای قدیمی آمده است که این حرکت اشتها را افزایش می دهد و بیماریهای کشنده را از بین می برد.

 

موارد منع:

    صدمه دیدگی کمر و ستون فقرات:تنها زیر نظر یک مربی حاذق می توانند این حرکت را انجام دهند.

 

تهیه و ترجمه :گروه سلامت سیمرغ
اختصاصی سیمرغ