حرکات یوگا - حرکت کشیدن پا به کنار بدن (Leg to Side Yoga Pose)
این حرکت نیز مانند حرکت های قبلی یورگا بروی پا و ماهیچه های آن تاثیر می گذارد.

حرکت کشیدن پا به کنار بدن و قوی کردن ماهیچه ها

این حرکت ماهیچه های پا را قوی و سفت می نماید.در اینجا به آموزش این حرکت توجه می کنیم.

 

 

1. پای چپ را بلند کرده، با هر دو دست کف آن را می گیریم و به سمت خود می کشیم در این حرکت سرتان حتماً روی زمین باشد.

 

گام اول


2. دست راستتان را روی زمین قرار دهید و پا را با دست چپ نگه دارید.

 

گام دوم


3. به آرامی پای چپ را به سمت چپ باز کنید و سعی نمایید آن را روی زمین قرار دهید.

 

leg-to-side-step3.gif

گام سوم


این حرکت را با پای دیگر نیز انجام دهید.

 


تهیه و ترجمه :گروه سلامت سیمرغ
اختصاصی سیمرغ