بر اساس مطالعات مردان چاق در معرض خطر ناباروری هستند.

یک بررسی جدید نشان می‌دهد که چاقی مردان ممکن است اثر منفی بر اسپرم آنان داشته باشد.

محققان در ملبورن استرالیا بر روی موش‌های آزمایشگاهی، لقاح آزمایشگاهی (IVF) انجام دادند تا از موش‌های با وزن طبیعی و همچنین موش‌های چاق فرزند متولد شود. در این مطالعه موش‌های نر چاق‌ به مدت 10 هفته با غذایی تغذیه شده بودند که معادل فست فود در غذای انسان‌ بود. هدف این مطالعه بررسی اثرات چاقی پدر بر جایگزینی و رشد جنین بود.

نتایج نشان‌دهنده تاخیر رشد در جنین‌‌های متولد شده از پدرهای چاق بود همچنین میزان جایگزینی جنین در رحم و رشد جنینی در این گروه از موش‌ها تا 15 درصد کاهش پیدا کرده بود.

نتایج این پژوهش به خصوص برای استرالیایی‌ها مهم است زیرا 75 درصد مردان در استرالیا اضافه وزن دارند یا چاق هستند. مطالعات قبلی نشان داده بودند که مردان چاق در معرض خطر ناباروری هستند و با احتمال بیشتری نسبت به مردان با وزن طبیعی ممکن است تعداد اسپرم پایین داشته باشند.

 

تهیه و ترجمه: گروه سلامت سیمرغ
seemorgh.com/health
اختصاصی سیمرغ