ماهیچه های لگنی نقش زیادی در کنترل اعضای ادراری و تناسلی خانمها دارند
دیافراگم لگنی شما از لایه هایی از ماهیچه ها، الیاف و رباط ها تشکیل شده است که عضو های داخل لگن شما را نگاه میدارند و به شما امکان کنترل اعضای ادراری و تناسلی را نیز می دهند.

ماهیچه های دیافراگم لگنی Pelvic Floor Muscles

شاید شما در مورد ماهیچه های لگنی pelvic muscle، ماهیچه های کگل Kegel muscle و یا ماهیچه های PC muscles  PC چیز هایی شنیده باشید ولی آیا می دانید که دیافراگم لگنی شما از یک ماهیچه تشکیل نشده است، بلکه دیافراگم لگنی شما از لایه هایی از ماهیچه ها، الیاف و رباط ها تشکیل شده است که عضو های داخل لگن شما را نگاه میدارند و به شما امکان کنترل دستگاه ادراری و تناسلی را نیز می دهند.

pelvic-floor-diaphragm-1.jpg

ماهیچه های دیافراگم لگنی شما یا به عبارتی ماهیچه های کگل 'Kegel muscles' شما از سه لایه اصلی ماهیچه لکنی تشکیل شده است:

 

گروه ماهیچه های سطحی

این گروه از عضلات در دهانه مهبل ( واژن ) قرار دارند، این گروه از عضلات به عملکرد جنسی کمک کرده و همچنین در عملکرد مثانه و کنترل ادرار نیز به شما کمک می کنند. پس از زایمان این عضلات میتوانند ضعیف شده باشند، البته این عضلات میتوانند در طول زمان بخاطر افزایش سن و یا یائسگی نیز ضعیف شوند.

 

گروه عضلات ادراری تناسلی

این گروه از عضلات که عضلات ادراری تناسلی را احاطه کرده اند، کنترل عملکرد مثانه را برعهده دارند.

 

گروه عضلات عمقی کف لگن

این گروه از عضلات نگاهدارنده ( Levator ani )، از استخوان شرمگاهی در جلو به سمت استخوان دنبالچه در عقب و دیواره های مفصل ران و باسن کشیده شده اند. این گروه از عضلات بصورت گسترده ولی نازک می باشند ( بصورت دیافراگم ) که از سه بخش تشکیل شده اند:

 عضلات iliococcygeus : که از سمت داخل استخوان نشیمنگاهی به پایین و پشت استخوان لگن کشیده شده و اطراف مقعد را در بر می گیرند.

عضلات pubococcygeus : که بصورت پرده ای ماهیچه ای از استخوان شرمگاهی به استخوان دنبالچه کشیده شده و کف حفره لگن را پوشانده و اعضای داخل لگن را در محل خود نگهداری می کند. این عضلات جریان ادرار را کنترل کرده و در حین ارگاسم کار انقباض را انجام می دهد و در هنگام زایمان نیز بعنوان یک رکن اصلی عمل میکنند.

عضلات puborectalis : که بصورت الیاف عضلانی، مانند یک زنجیر رکتوم را احاطه کرده و در اجابت مزاج نیز انجام وظیفه کرده و همچنین قسمت ادراری و ناحیه تناسلی را در زنان از هم جدا می سازند.

این گروه از عضلات دیافراگم لگنی شما را تشکیل می دهند و مانند یک گهواره ( بانوج ) عضوهای داخل لگن را در جای خود نگهداری می کنند و اساس نگهداری و عملکرد دستگاه ادراری، تناسلی و اجابت مزاج و دفع شما را برعهده دارند.

pelvic-floor-diaphragm-4.jpg

با توجه به موارد فوق شما حتما به اهمیت نگهداری و تقویت ماهیچه های لگنی پی برده اید و اینکه تمرین دادن این عضلات ( ورزش کگل ) را باید قسمتی از ورزش های معمول روزانه خود قرار دهید

pelvicwall-floor1355871755180.png 

دکتر ارنولد کگل نتایج تحقیقات خود درباره اهمیت عضلات لگنی و ورزش عضلات لگن ( ورزش کگل ) را در سال 1948 انتشار داد، ولی به نظر می رسد که بسیاری از زنان هنوز به اهمیت این موضوع و لزوم ورزیده کردن این عضلات با ورزش دادن عضلات لگنی ( ورزش کگل ) پی نبرده اند.


تهیه و ترجمه:گروه سلامت سیمرغ
اختصاصی سیمرغ