نمی توانید صبح از خواب بیدار شوید؟ تقصیر شما نیست ژنهایتان مقصرند!
بعضی از افراد به راحتی سر یک ساعت مشخص از خواب بیدار می شوند و گروهی دیگر را باید با کلنگ از رختخوابشان بیرون کشید. چرا؟ گاهی پای ژنهای شما در میان است نه تنبلی.

سحر خیز هستید یا شب زنده دار ؟

ممکن است شما به طور طبیعی علاقه داشته باشید سحر خیز یا شب زنده دار باشید- گاردین گزارش می دهد که دانشمندان اکنون بر این باورند که این رفتار ممکن است فقط منشاً بیولوژیکی داشته باشد که مقابله با آن مشکل است. طی یک مطالعه که در مجله نیچر کامیونیکیشنز Nature Communications   ( مجله علوم طبیعی ) منتشر شد ، محققان تحت رهبری دانشمند برجسته، دکتر دیوید هیندز Dr. David Hinds ، ژنوم(ژنومGenomeانسان همه ماده ژنتیکی یک فرد است که در اصل محتوای ژنتیکی یاخته آن فرد که شامل دی‌ان‌ای هسته، کلروپلاست و میتوکندری است می‌باشد.) 90.000 نفر را مورد بررسی قرار دادند و نتیجه مطالعات خود را با پاسخ افراد مختلف به این سوال ساده که به صورت آنلاین مطرح شده بود مورد مقایسه قرار دادند :

 آیا شما بیشتر تمایل به فعالیت در روز دارید یا در شب؟


دانشمندان 15 بخش از ژنوم انسانی را یافتند که در افرادیکه ادعا می کردند سحر خیزند مشترک است . بعلاوه این حقیقت که افرادیکه خود را سحرخیز می پندارند کمتر احتمال دارد که از بخوابی و افسردگی رنج برده  و به احتمال زیادتر شاخص توده بدنی  BMI کمتری نسبت به افراد شب زنده دار دارند.


این تحقیق همچنین نشان داد که از این 15ناحیه، 7 ناحیه نزدیک ژنهایی هستند که در ریتم شبانه روزی circadian rhythms ما نقش دارند .قبلاً تاثیر ژنها بر اینکه مگس میوه ترجیح دهد در روز فعالیت داشته باشد یا در شب ثابت شده بود اما تحقیق حاضر امکان آزمایش روی گروه بزرگی از انسانها را فراهم آورد.


این تحقیق با محدودیتهایی نیز مواجه است، به عنوان مثال افراد شرکت کننده در این مطالعه ممکن است تعریف متفاوتی از " صبح" داشته باشند. همچنین این تحقیق منطقه جغرافیایی یا فصلی که افراد شرکت کننده  به این سوال پاسخ داده اند را در نظر نگرفته است که هر دوی آنها می تواند در پاسخ موثر باشد. اما محققان امیدواراند که مطالعات بیشتر یافته های آن ها را تایید کند.
 
 
تهیه و ترجمه:گروه سلامت سیمرغ
اختصاصی سیمرغ