نتایج مطالعات نشان می دهد کاهش مدت زمان خواب، موجب تغییر در فراوانی گونه های باکتری روده می شود، که این تغییر در میکروب های روده، با سلامت متابولیکی انسان ارتباط دارند

تغییر در ترکیب و تنوع میکروب های روده با بیماری های نظیر چاقی و دیابت نوع۲ در انسان مرتبط است. این بیماری ها با بیخوابی مزمن نیز ارتباط دارند.

محققان دانشگاه اوپسالا سوئد مطالعه خود را بر روی ۹ شرکت کننده سالم مرد با وزن عادی انجام دادند تا دریابند محدودکردن خواب به حدود ۴ ساعت در شب برای دو روز متوالی در مقایسه با مدت زمان خواب عادی (درحدود ۸ ساعت) موجب تغییر در میکروب های روده در انسان ها می شود یا نه.

به گفته محققان مطالعات نشان داد محدود کردن مدت زمان خواب با پیامدهای منفی برای سلامت از جمله تغییر در میکروب های روده همراه است اما همچنان مطالعاتی طولانی تری و وسیع تر برای اثبات دقیق این موضوع نیاز است.

محققان همچنین دریافتند، شرکت کنندگان در این مطالعه، در پی کم خوابی، بالغ بر ۲۰ درصد کمتر نسبت به تاثیرات هورمون انسولین حساس بودند. انسولین هورمون پانکراسی موردنیاز برای پایین نگه داشتن سطح گلوکز خون است.


گردآوری: گروه سلامت سیمرغ
seemorgh.com/health
منبع: alodoctor.ir


 
 

 
X