چرا اگر پزشکتان زن باشد احتمال مرگتان کم تر می شود؟! پس پزشکان زن چه کاری انجام می دهند که پزشکان مرد انجام نمی دهند؟

تفاوت پزشک زن با پزشک مرد در درمان بیماران

هنگام انتخاب دکتر بعدی تان، انتخاب یک زن به جای یک مرد ممکن است تفاوت عمده ای برایتان داشته باشد. یک مطالعه جدید که توسط محققان بهداشت عمومی دانشگاه هاروارد انجام شده نشان داده است که بیمارانی که پزشک مرد داشته اند احتمال مرگ و بستری شدنشان در بیمارستان بیشتر است.

بعد از بررسی داده ها، محققان متوجه شدند بدون در نظر گرفتن علت بستری شدن در بیمارستان، هنگامی که بیماران توسط پزشک زن تحت درمان قرار می گرفته اند احتمال بستری مجدد و میزان مرگ و میر در آن ها کم تر بوده است. اگر چه تفاوت فقط نیم درصد بوده، اضافه کنید که سالانه 32000 بیمار زندگی طولانی تری داشته و برای بار دوم در بیمارستان بستری نشدند.

 

محققان سه سال سوابق بیماران در ایالات متحده را مورد بررسی قرار داده و به صورت تصادفی 1 میلیون افراد پذیرش شده در بیمارستان ( بالای 65 سال ) از سال 2011 تا 2014 را انتخاب کردند. آن ها روی پزشکان زن و مرد در یک سیستم بهداشت و درمان یک بیمارستان تمرکز نمودند و معدلی از متغیرهاِی آنها مانند: سن پزشک، آموزش پزشکی و چند سال تجربه داشتن شان، گرفتند.

در برخی موارد از قبیل:

 • ذات الریه
 • عفونت
 • نارسایی احتقانی قلب
 • بیماری های مزمن ریوی
 • عفونت دستگاه ادراری 
 • نارسایی حاد کلیه
 • آریتمی
 • خونریزی دستگاه گوارش

تفاوت قابل توجهی وجود داشت.

به گفته دکتر آشیش جی ها  Ashish Jha، محقق این مطالعه، اگر چه این مطالعه روی افراد مسن انجام شده ولی به احتمال زیاد نتیجه روی افراد جوان هم صدق می کند.

پس پزشکان زن چه کاری انجام می دهند که پزشکان مرد انجام نمی دهند؟

محققان اشاره کردن که پزشکان زن به احتمال زیاد:

 • پزشکان زن نسبت به پزشکان مرد پایبندی بیشتری به دستورالعمل های بالینی دارند
 • پزشکان زن نسبت به پزشکان مرد، مراقبت های پیشگیرانه بیشتری تجویز می کنند.
 • پزشکان زن نسبت به پزشکان مرد، ارتباطات بیمار محور بیشتری دارند.(صمیمیت با بیمار)

 

با این حال مطالعه زودتر از آن متوقف شد که بتواند قطعا بگوید موردی در مراقبت های پزشکی پزشکان زن وجود دارد که دلیل این کاهش مرگ و میر استاین مطالعه و تحقیق فقط رابطه بین جنسیت پزشک (زن یا مرد) و کاهش مرگ و میر و بستری شدن در بیمارستان را مشخص کرد.

 

تهیه و ترجمه:گروه سلامت سیمرغ
اختصاصی سیمرغ
منبع: why you're less likely to die if you have a female doctor

 

 
 

 
X