با توجه به روزهای برگزاری کنکور و کاستن از اضطراب شرکت کنندگان در کنکور، به ارائه راهکارهایی می پردازیم که میتوانید قبل، حین و بعد از امتحان برای کاهش اضطراب انجام دهید

به سادگی با اضطراب امتحان مقابله کنید

1. برای عملکرد مناسب در امتحان و برای اینکه از دانسته ها و معلوماتتان بخوبی استفاده کنید، کافسیت کمی اضطراب تان را کنترل کنید.

2. قبل و در ضمن امتحان، نگرش مثبت را حفظ کنید. به موفقیت، و نه شکست، فکر کنید. 

3. پیش از رفتن به جلسه امتحان، خوب استراحت کنید و غذای مناسبی بخورید. شب قبل از امتحان به اندازه کافی بخوابید. قبل از امتحان غذایی سبک و مقوی بخورید. 

4. آنچه برای امتحان نیاز دارید، مانند مداد و پاکن و کارت شرکت در آزمون را آماده کنید، با توکل به خدا و تکرار ذکری که به آن عادت دارید، به خود آرامش بدهید. 

5. کمی زودتر به محل امتحان بروید تا ضمن کم شدن از استرس رسیدن به جلسه امتحان، با محیط خو گرفته و آرامتر شوید.

6. تنفس آرام و عمیق، شما را آرام می کند، قبل از شروع امتحان، چند نفس عمیق بکشید. به آرامی از بینی نفس بکشید و با کمی مکث هوا را از دهان بیرون بدهید، هر وقت کمی استرس سراغتان آمد این کار را تکرار کنید و بر فکر های مثبت مانند «من میتوانم این کار را انجام دهم»، تمرکز کنید. 

7.  در طی امتحان آرام باشید. برای امتحان، طبق برنامه پیش بروید. حتی اگر امتحان دشوار است نگران نشوید و برنامه خودتان را حفظ کنید. 

8.از زمانی که در اختیار دارید بصورت کامل استفاده کنید و با دیدن همکلاسی هایتان که قبل از شما امتحان را تمام کرده اند، دچار اضطراب نشوید. 

9. زمانی که امتحان تمام شد، موقتاً آن را فراموش کنید. تا وقتی که نتیجه این امتحان اعلام نشده کاری از دست شما برنمی آید. توجه و تلاشتان را روی تکالیف و امتحانات جدید متمرکز کنید. 

10. زمانی که نتیجه امتحان اعلام شد، آن را تحلیل کنید و تا ببینید چه حد توانسته اید عملکرد بهتری داشته باشید. از اشتباهات و نقاط قوت خود درس بگیرید و این تجارب را در امتحانات بعدی نیز به کار گیرید. 

 

گردآوری: گروه سلامت سیمرغ
seemorgh.com/health
منبع: drvalipour.ir


 
 
 

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
 
X