محققان با ارایه آخرین یافته‌های خود، براساس آنالیز داده‌های Medicare، مدعی شدند مصرف استاتین‌ها، عموما با کاهش خطر بیماری آلزایمر مرتبط است، اما این اثر به‌طور قابل توجهی تحت تاثیر نوع محصول، نژاد و قومیت بیمار قرار دارد

  تاثیر مثبت استاتین‌ها بر بیماری آلزایمر

 این گزارش ضمن اعلام ارتباط محافظتی میان استاتین‌ها و بیماری آلزایمر، متذکر می‌شود که در تحقیقات پیشین هم این اثر دیده و تایید شده است.

برهمین اساس، برای ارزیابی این اثرات، تیمی متشکل از محققان دانشگاه کالیفرنیای جنوبی، داده‌های نزدیک به 400 هزار بیمه شده را که از داروهای کاهنده کلسترول خون استفاده می‌کردند، آنالیز کردند. برای ارزیابی ارتباط استفاده از استاتین‌ها و بروز بیماری آلزایمر، محققان مصرف بالا و پائین استاتین‌ها و نوع آنها را برای 4 استاتینی که بیش از همه تجویز می‌شود، مورد ارزیابی قرار دادند: سیمواستاتین، آتورواستاتین، پراواستاتین و روزوواستاتین.

نتایج نهایی حاکی از آن بودند که در فاصله سال‌های 2009 تا 2013، 72/1 درصد از زنان و 32/1 درصد از مردان دریافت کننده این داروها، سالانه مبتلا به بیماری آلزایمر شدند. در این میان، مردان سفیدپوست کمترین میزان بروز را، یعنی 23/1 درصد داشتند. میانگین سالانه تعداد روزهای مصرف استاتین‌ها در مردان سیاه و اسپانیایی‌زبان کمتر از افراد سفیدپوست بود. این اختلاف قابل توجه بود، زیرا مصرف زیاد استاتین‌ها، که به صورت مصرف حداقل 50 درصد روزها در طول یک سال، برای حداقل 2 سال تعریف شد، با کاهش خطر بیماری آلزایمر، 15 درصد برای زنان و 12 درصد برای مردان، ارتباط داشت.

ارتباط میان استاتین‌ها و بیماری آلزایمر براساس نژاد/قومیت و جنسیت بیماران، نتایجی متفاوت نشان می‌دهد. به عبارت دیگر، در حالی که این خطر برای مردان اسپانیایی‌تبار، زنان و مردان سفیدپوست و زنان سیاه‌پوست کاهش داشت، ارتباط قابل توجهی در میزان خطر برای مردان سیاه‌پوست که مواجهه قابل توجهی با استاتین‌ها داشتند، در مقایسه با مواجهه کمتر، نشان داده شد. به‌طور خاص، در حالی که مواجهه بالا با سیمواستاتین با خطر کمتر بیماری آلزایمر برای زنان سفید، سیاه و اسپانیایی‌تبار همراه بود، همچنین برای مردان سفید و اسپانیایی‌تبار، ولی هیچ کاهشی در خطر بیماری آلزایمر در مردان سیاه‌پوست با هیچ نوعی از استاتین‌ها دیده نشد.

نویسندگان این مطالعه گزارش می‌کنند که آتورواستاتین با کاهش خطر بیماری آلزایمر میان زنان سفید، سیاه و اسپانیایی‌تبار، همچنین مردان اسپانیایی‌تبار همراه است، و اینکه پراواستاتین و روزوواستاتین باعث کاهش خطر بروز بیماری آلزایمر در زنان سفیدپوست می‌شود.

 

گردآوری: گروه سلامت سیمرغ
seemorgh.com/health
منبع: sepidonline.ir


 
 
 

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
 
X