CPR چیست چگونه احیای قلبی ریوی انجام دهیم
آیا می دانید CPR چیست؟ آیا می توانید عمل CPR یا احیای قلبی ریوی را برای کسی انجام دهید؟

مراحل انجام CPR یا احیای قلبی ریوی

انجام فوری CPR (احیای قلبی، ریوی CardioPulmonary Resuscitation)، می تواند شانس نجات فرد از ایست قلبی را 2 یا حتی 3 برابر کند. با خواندن این راهنمای انجام CPR می دانید که اگر شخصی در معرض تهدید اورژانسی قرار گرفت، باید چه کاری انجام دهید.

اگر شخص تنفس نداشته باشد، قلبش متوقف خواهد شد. انجام CPR (فشار قفسه سینه و تنفس دهان به دهان)، به بازگشت جریان خون و اکسیژن رسانی به بدن کمک می کند (استفاده زود هنگام از AED، دفیبربلاتور خارجی خودکار، وسیله ای قابل حمل و سبک که یک شوک الکتریکی را از قفسه سینه به قلب وارد می کند، اگر در دسترستان بود، می تواند ریتم غیر طبیعی قلب را مجدد راه اندازی کند).

در ابتدا، راه هوایی مصدوم را برای چک کردن تنفس او باز کنید( اگر بیمار به صورت عادی نفس می کشد، CPR را انجام ندهید ). سپس کمک بگیرید. اگر تنها نیستید، حین انجام دادن تنفس مصنوعی، هر چه سریعتر شخصی را برای کمک و برقراری تماس تلفنی بفرستید و از او بخواهید که برای خبر دادن به شما بازگردد ( اگر نتوانستید به دکتر دسترسی پیدا کنید، مراحلی که در این مقاله آمده است را می توانید در منزل انجام دهید).


پس مراحل زیر را دنبال کنید:

1. مطابق تصویر، دست خود را روی بیمار قرار داده و مطمئن شوید که روی سطحی محکم، صاف به پشت دراز کشیدده باشد. کنارش زانو بزنید و کف دست خود را در مرکز قفسه سینه او قرار دهید.
CPR چیست؟ چگونه احیای قلبی ریوی انجام دهیم؟

2. مطابق تصویر، انگشتان را به هم قلاب کنید. بازوهایتان را صاف نگه دارید، جوری که کف یک دست تان روی دست دیگر را پوشانده باشد و انگشت های هر دو دست بین یکدیگر قفل شده باشند. انگشتان را به سمت بالا نگه دارید تا با قفسه سینه بیمار تماس نداشته باشند.
CPR چیست؟ چگونه احیای قلبی ریوی انجام دهیم؟

3. مطابق تصویر، روی قفسه سینه فشار وارد کنید. به سمت جلو خم شوید به طوری که شانه هایتان مستقیما بالای قفسه سینه بیمار قرار بگیرد و حدود 5 سانتی متر به سمت پایین، قفسه سینه را فشار دهید. فشار را رها کنید، ولی دستتان را از جایش تکان ندهید و اجازه بدهید قفسه سینه به جای اولیه اش بازگردد.
CPR چیست؟ چگونه احیای قلبی ریوی انجام دهیم؟

فشار را 30 بار با سرعت 100 فشار در دقیقه تکرار کنید. 

نکته: انجمن قلب آمریکا AHA، توصیه می کند، برای بیمارانی که خارج از بیمارستان دچار ایست قلبی شده اند، فقط از CPR دستی استفاده شود ( بدون انجام تنفس دهان به دهان). به گفته AHA، تنها حدود 39 درصد از افرادی که خارج از بیمارستان دچار ایست قلبی می شوند، قبل از رسیدن کمک های تخصصی، کمک فوری می گیرند. انجام CPR دستی برای افراد عادی راحت تر است و احتمال این که آن را انجام دهند هم بیشتر است.

هنوز هم AHA پیشنهاد می کند که CPR به همراه فشار دست و تنفس دهان به دهان را برای نوزادان و کودکان و قربانیان غرق شدن، افرادی که در مصرف مواد مخدر زیاده روی کرده اند، یا افرادی که دچار توقف تنفس شده اند، بهتر است انجام دهید.

4. مطابق تصویر، راه هوایی را باز کنید. سر بیمار را حرکت داده، سرش را شل کنید و چانه را به سمت بالا بکشید تا راه هوایی اش دوباره باز شود. اجازه دهید دهانش کمی باز بماند.
CPR چیست؟ چگونه احیای قلبی ریوی انجام دهیم؟

5. مطابق تصویر، تنفس دهان به دهان بدهید. سوراخ های بینی مصدوم را با دستی که روی پیشانی قرار گرفته بگیرید و چانه مصدوم را با دست دیگر نگه دارید. نفس کشیده و دهان تان را روی دهان مصدوم گذاشته و تا جایی که قفسه سینه بالا بیاید در دهان او بدمید.
CPR چیست؟ چگونه احیای قلبی ریوی انجام دهیم؟

6. مطابق تصویر، پایین آمدن سینه را نگاه کنید. دهانتان را از روی دهان مصدوم برداشته و به قفسه سینه اش نگاه کنید تا پایین بیاید. این مرحله را 5 تا 6 بار تکرار کنید.
CPR چیست؟ چگونه احیای قلبی ریوی انجام دهیم؟

7. مطابق تصویر، فشار دادن روی قفسه سینه و تنفس دهان به دهان را تکرار کنید. دوباره دستان تان را روی سینه مصدوم قرار داده و 30 بار فشار وارد کنید و با دو بار تنفس دهان به دهان کارتان را ادامه دهید. این چرخه را ادامه دهید. به یاد داشته باشید این مراحل قرار است جان شخصی که در حال خفه شدن است را نجات دهد.

CPR چیست؟ چگونه احیای قلبی ریوی انجام دهیم؟

اگر می خواهید بیشتر بدانید : کمک های اولیه به موقع می تواند فرشته مرگ را دور نگه دارد, پس آن را یاد بگیرید

بیشتر بدانید : بعد از مرگ مغزی چه اتفاقی در بدن رخ می دهد؟

بیشتر بدانید : احیای قلبی ریوی CPR یک اقدام اورژانسی که باید یاد بگیرید

بیشتر بدانید : چگونه وقتی تنها هستیم از یک حمله قلبی جان سالم بدر ببریم؟تهیه و ترجمه: گروه سلامت سیمرغ
seemorgh.com/health
اختصاصی سیمرغ