سندروم استکهلم Stockholm syndrome یکی از اختلالات روحی نادر است که در نتیجه آن فرد با کسی که او را مورد آزار قرار می دهد رابطه عازفی برقرار می کند

سندروم استکهلم Stockholm syndrome

سندروم استکهلم Stockholm syndrome شرایطی است که باعث می شود گروگان ها نوعی پیوستگی و اتحاد روانی با گروگانگیرهای خود برقرار کنند که به عنوان یک استراتژی برای بقا در نظر گرفته ی شود. این احساسات به خاطر پیوند و صمیمیتی است که بین فرد گروگان گرفته شده و فرد گروگان گیر در زمان سپری شده با هم به وجود آمده است. به بیان دیگر سندروم استکهلم عبارت است از پیوند عاطفی قوی که بین دو شخص به وجود می آید که یکی از آنها به طور مداوم دیگری را مورد ظلم، ضرب و شتم، تهدید و سوء استفاده قرار می دهد. پایگاه داده های سیستم FBI نشان می دهد که 8 درصد از قربانیان علائم سندروم استکهلم را نشان می دهند.


تاریخچه سندروم استکهلم

سندروم استکهلم چیست؟

سندروم استکهلم بر اساس سرقت از بانک که در سال 1973 اتفاق افتاد نامگذاری شده است.جرم شناس و روانشناس سوئیدی نیلز بجرات Nils Bejerot بعد از اینکه پلیس استکهلم از وی خواست واکنش قربانیان را در مقابل گروگان گیرها تحلیل کند، این نام را برای این اختلال روحی انتخاب کرد. در این اتفاق طی 6 روز محاصره 4 نفر به عنوان گروگان در یک اتاق محبوس شدند. این افراد مجبور به پوشیدن زنجیرهایی در اطراف گردن خود بودند و گاهی با مواد منفجره بسته می شدند. زمانی که پلیس موفق به نجات گروگان ها شد، این افراد با پلیس جنگیدند و از گروگان گیرهای خود حمایت کردند. بعد از این رویداد روانشناسان سندروم استکهلم را به عنوان یک مشکل روحی نامگذاری کردند.

سندروم استکهلم دارای نوعی پارادکس است، زیرا احساس همدلی گروگان ها با گروگان گیرها مخالف ترس و ناامیدی است که دیگران برای گروگان گرفته شده ها دارند.


علائم سندروم استکهلم

برخی از مهم ترین علائم سندروم استکهلم عبارتند از:

-    گروگان ها نسبت به گروگان گیرهایشان دچار احساسات مثبت می شوند.

-    پیش از این هیچ رابطه ای بین گروگان گیر و فرد گروگان گرفته شده وجود نداشته است.

-    فرد گروگان گرفته شده از همکاری با نیروهای پلیس و دولت اجتناب می کند.

-    فرد گروگان گرفته شده نسبت با اعتقادات گروگان گیر همراه می شود، زیرا وقتی فرد گروگان گرفته شده اعتقاداتی مشابه به گروگان گیر دارد، تهدیدی برای او محسوب نمی شوند.

-    فرد گروگان گرفته شده موفق به نجات خود از گروگان گیر نمی شود یا تلاشی برای انجام این کار هم نمی کند.

طی بررسی های انجام شده محققان دریافتند که برخی عوامل در بروز سندروم استکهلم موثر هستند از جمله:

-    گروگان گیری چند روز طول بکشد.

-    فرد گروگان و گروگان گیر در یک اتاق هستند و یا با هم در ارتباط هستند.

-    گروگان گیر با فرد گروگان با ملایمت رفتار می کند و یا به وی آسیبی نمی زند.تهیه و ترجمه : گروه سلامت سیمرغ
seemorgh.com/health
اختصاصی سیمرغ


 
 
 

 
 
X