با ایستادن زیر آفتاب باهوش تر می شوید، یافته های جدید دانشمندان حاکی از این واقعیت است که در ادامه به بیان کلی تر آن می پردازیم.

با ایستادن زیر آفتاب باهوش شوید

تماس اندک با نورماورای بنفش خورشید، با افزایش تولید انتقال‌دهنده عصبی گلوتامات، قدرت مغزرا بیشتر می کند. به نقل از ساینتیست، تشعشعات ماورای بنفش آفتاب عامل اصلی ابتلا به سرطان پوست است، اما می‌تواند مزایایی نیز داشته باشد از جمله تولید ویتامین ضروری D و بهبود خلق و خو.

گزارشی که به تازگی در مجله Cell منتشر شده است، نشان می‌دهد این تشعشعات، در بهبود یادگیری و قدرت حافظه نیز موثراست.

 ارتین اشتین هاف از مرکز مهندسی زیست پزشکی دانشگاه دوبلین که بخشی از این کار تحقیقاتی را بر عهده داشته است نیز می‌گوید: مشاهدات ما نشان ‌داد تماس اندک با UV، با تولیدارگانیک ‌اسید مولکولی مرتبط است. از این رو این فرضیه مطرح شد که این مولکول احتمالا وارد مغز می‌شود و با رهاسازی گلوتامات، نورون‌های گلوتامینرژیک را فعال وتوانایی یادگیری را بهتر می‌کند.

باهوش می شوید اگر کمی بیشتر زیر آفتاب بایستید

محققان دانشگاه علوم و فناوری چین که سرپرستی این تحقیق را برعهده داشته‌اند، ضمن کاربرد روش‌های اسپکترومتری که به تازگی برای آنالیز محتوای مولکولی نورون‌ها ارائه شده است، متوجه شدند ارگانیک‌اسید به طرز غیرمنتظره‌ای در این نورون‌ها وجود دارد. ارگانیک ‌اسید مولکول کمتر شناخته‌شده‌ای است که در پوست، در پاسخ به نور UV تولید می‌شود.

با توجه به نقش گلوتامات در مغز به عنوان یک انتقال‌دهنده عصبی تحریک‌شونده، محققان دریافتند افزایش ارگانیک‌ اسید در نورون‌ها در اثر تماس با نور UV می‌تواند با افزایش تولید گلوتامات همراه باشد.گردآوری : گروه سلامت سیمرغ
seemorgh.com/health
منبع : khorasannews.com


 
 
 

 
X