معمولا برخی صداهای شکم طبیعی هستند و در اثر خوردن برخی غذاها و یا گرسنگی بروز می کنند، اما گاهی این صدا عجیب و غیر طبیعی می شوند که در ادامه به علت آنها اشاره می شود

علت برخی صداهای شکم چیست؟ 

صدای غیر عادی شکم به علت انقباض عضلات معده و روده باریک و به میزان کمتر به علت انقباض عضلات روده بزرگ ایجاد می شود.

عضلات برای هضم غذا مهم هستند و مخلوط کردن و جابه جایی غذا در طول دستگاه گوارش را انجام می دهند. محتوای گاز در دستگاه گوارش هم به دلیل هوای بلعیده شده بین غذا، حین خوردن غذا یا تولید گاز توسط باکتری های روده ای است، بنابراین در معده و روده ها مخلوطی از غذای هضمی، مایعات و گاز وجود دارد.

به هنگام انقباض عضلات معده و روده ها، این محتویات حرکت می کند و حرکت غذا، حرکت مایعات و به ویژه حرکت گازها سبب ایجاد صدای شکم می شود. در بعضی حالت های بیماری ممکن است صدای شکم تشدید شود.

تجمع مواد در قسمت قبل از محل انسداد باعث ایجاد اتساع شدید شکم هم می شود. حالت بیماری دیگری که با صدای غیر عادی شکم ممکن است همراه شود افزایش رشد غیر عادی باکتری ها یا overgrowth باکتری ها در روده هاست که در این حالت معمولاً اتساع گازی شکم و دفع غیر عادی گاز از روده ها هم وجود دارد.

بیشتر بدانید : شکمم همیشه صدا می دهد حتی وقتی گرسنه نیستم، علت چیست؟

بیشتر بدانید : علت اصلی صدای قار و قور شکم‌مان چیست؟

بیشتر بدانید : غرغر شکم چه دلیلی دارد؟ + چه زمانی غرغر شکم خطرناک است؟

بیشتر بدانید : قارقور شکم خبر از سلامتی معده می دهد!

گردآوری: گروه سلامت سیمرغ
seemorgh.com/health
منبع: khorasannews.com

 
 
 

 
X