كشمش شیرین و چسبنده است و هر غذایی كه حاوی قند باشد و چسبناك هم باشد به نظر می‌رسد باعث پوسیدگی دندان می‌شود اما...
 
 
مصرف كشمش از رشد باكتری‌های دهانی كه باعث پوسیدگی‌های دندان و بیماری لثه می‌شوند، جلوگیری می‌كند.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه مرکزی، برخی فیتوكمیكال‌ها (تركیبات شیمیایی گیاهی موجود در بعضی گیاهان) رشد باكتری‌های دهانی مربوط به بیماری‌های دهان و دندان را محدود می‌كنند.

همچنین كشمش شیرین و چسبنده است و هر غذایی كه حاوی قند باشد و چسبناك هم باشد به نظر می‌رسد باعث پوسیدگی دندان می‌شود اما این گروه تحقیقاتی عكس این مطلب را مطرح می‌كند.

تركیبات شیمیایی گیاهی تحت عنوان فیتوكمیكال‌های موجود در كشمش با مبارزه با باكتری‌های دهانی به بهداشت دهان كمك می‌كنند.

شایان ذکر است كشمش عمدتاً حاوی فروكتوز و گلوكز است و سوكروز كه عامل اصلی بیماری دهان و دندان است، ندارد.
 
گردآوری: گروه سلامت سیمرغ
www.seemorgh/health
منبع: خبرگزاری دانشجویان ایران